Dit boliglån kan blive dyrere

Bidragssatsen kan stige, for selvom realkreditinstitutterne har penge nok, kan de stadig have behov for at hæve gebyrer.

BOLIG

Renten på dit realkreditlån har de seneste år ligget lavt, men til gengæld har realkreditinstitutterne hævet bidragssatserne på lånene fra omkring 0,5 procent af lånet i 2008 til 0,8 procent i 2014. Men ifølge to fremtrædende økonomer er der stadig en risiko for, at vi endnu ikke har set toppen af prisstigningerne.

»Vi kan jo håbe på noget mere konkurrence mellem institutterne, men der er ikke noget, der tilsiger, at bidragssatserne ikke vil kunne stige endnu mere,« siger professor i økonomi på Syddansk Universitet Morten Skak.

Et af argumenterne for at hæve gebyrerne fra realkreditinstitutternes side har været, at der fra lovgiverne har været nye krav til, hvor meget kapital eller polstring institutterne skal have. Og da bidragssatser er den eneste måde, de kan tjene penge på, har øgede bidragssatser været et af de instrumenter, de har brugt.

Men et nyt svar fra Folketingets Erhvervs- og Vækstudvalg viser, at fem ud af seks institutter nu har den kapital til rådighed, som politikerne kræver. Tre af institutterne opfylder kun lige akkurat kravet.

Læs mere: Derfor får du ikke solgt din bolig

Brug for mere kapital

Betyder det så, at boligejerne kan sove trygt om natten uden at vågne op til nye prisstigninger? Ikke nødvendigvis, mener de to økonomer, som Søndagsavisen har bedt om at vurdere institutternes handlemuligheder.

»Samfundsøkonomien ser lysere ud, og det medfører normalt mere udlån. Det kræver dog mere kapital. Da tre kun lige opfylder kravene, vil de nok stadig have brug for mere kapital,« siger professor i finansiering på CBS Jesper Rangvid.

Og en af måderne at skaffe det på er altså at hæve din bidragssats. Et af de realkreditinstitutter, der kun lige akkurat har nok kapital, er Nykredit, som sammen med Totalkredit faktisk har en markedsdandel på 45 procent af alle lån. Derfor vil Morten Skat heller ikke udelukke, at dit lån kan komme til at koste endnu mere:

»Nykredit er foreningsejet, så de har ikke samme motiv til at skulle tjene penge som for eksempel Realkredit Danmark, der er ejet af Danske Bank. Men deres polstring er ikke så rosenrød, så det er ikke sikkert, vi har set toppen af stigningen på bidragssatserne endnu.«

Læs også: Tid til at skifte forsikring? Så mange penge kan du tjene på to timer

Ikke de sidste prisstigninger

Selv siger Nykredit til Søndagsavisen, at de har et mål om at rejse 12 milliarder kroner ekstra, men at de »ikke har nogen aktuelle planer om at hæve bidragssatserne.« Det plejer et realkreditinstitut dog ikke at melde ud på forhånd.

Men der er også realkreditinstitutter, som har kapital nok. For eksempel har Realkredit Danmark, der sidder på 30 procent af lånemarkedet, både nok kapital ifølge lovgivningen og endda en buffer ned til det krav, der foreligger.

Om det siger direktør Carsten Nøddebo:

»Vi har ingen planer om at sætte bidragssatserne op. Men jeg kan jo ikke spå om fremtiden, og kravene kan blive anderledes i fremtiden.«
Jesper Rangvid vurderer, at det ikke er sikkert, vi har set de sidste prisstigninger endnu.

»Nordea Kredit og Realkredit Danmark kan øge deres udlån uden at skulle rejse ekstra kapital, mens resten må polstre sig mere, hvis de vil låne mere ud. Generelt sikrer bedre kapitaliserede institutter lavere renter, hvilket også er til gavn for boligejerne.«

Læs også: Derfor har du fornemmelsen af aldrig at have nogen penge

Institutternes polstring

  • Nykredit og Totalkredit

          Har lige akkurat opfyldt politikernes krav, der først skal være indfaset i 2019.              Ingen buffer, hvilket er nødvendigt, hvis udlån skal øges.

  • BRF Kredit

          Har opfyldt kravet til kapital og har en vis buffer ned til minimumskravet fra                 politikerne.

  • Realkredit Danmark

          Har både opfyldt politikernes krav om kapitalpolstring og har en god buffer.                 Derfor er det ikke nødvendigt at hæve bidragssatserne for at kunne låne mere              ud.

  • DLR Kredit

          Mangler stadig kapital for at opfylde politikernes krav.

  • Nordea Kredit

          Lever både op til politikernes krav om kapital og har en buffer, så det er det                  ikke nødvendigt at hæve bidragssatserne.

  • LR Realkredit

          Lever både op til politikernes krav om kapital og har en vis buffer.

Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

Tags

Anbefalede artikler