Det kan blive dyrt at sælge din andel til vurderingspris

Du står som andelshaver til ansvar for salgsprisen på din andel. Det vil sige, at en køber kan slæbe dig i retten og kræve overpris tilbagebetalt, selv om prisen er sat af en professionel valuar, som din andelsforening har hyret.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Det kan godt være, at du i nogle områder af Danmark nemt kan sælge din andel og måske endda score en pæn gevinst på den. Men du kan ikke føle dig sikker på at kunne beholde hele salgsbeløbet, hvis køber finder ud af, at andelen er solgt til en for høj pris.

”Er prisen for høj, kan køber anlægge en overprissag, og den overpris skal sælger dække,” siger Jan Hansen, formand i Andelsboligforeningernes Fællespræsentation, ABF.

”Det er ikke andelsforeningen eller valuaren, der står med ansvaret for salgsprisen, selv om du som sælger kan henvise til, at du har sat prisen ud fra en valuarvurdering,” siger han.

Valuarvurderinger svinger voldsomt

ABF er tilhænger af muligheden for valuarvurderinger, men opfordrer andelsforeninger til at forholde sig kritisk til valg af valuar.

”Priserne svinger så meget, at vurderingen ryster markedet for andelsboliger, og det er et problem” siger Jan Hansen.

”Det skaber utryghed for både sælgere og købere. Sælger kan risikere, at der bliver anlagt en overprissag, og køber kan føle sig usikker på, om man køber til den rigtige pris.”

Det kan du gøre som andelshaver

Som forening bør man ifølge Jan Hansen se sig grundigt omkring - herunder få referencer for valuarerne - hvis man vælger valuarmetoden til at få vurderet værdien foreningen.

”De fleste valuarer lægger sig inden for den samme prissætning, mens nogle enkelte skyder ved siden af. Kig jer godt omkring, inden I vælger valuar,” lyder rådet fra ABF-formanden.

Det bedste, du kan gøre som andelshaver er at søge indflydelse på den beslutning, Generalforsamlingen vedtager i forhold til at få vurderet foreningens værdi.

”Den enkelte andelshaver kan ikke gøre så meget, da det er Generalforsamlingen, der vedtager beslutninger. Du kan dog møde frem og uddybe dine synspunkter,” siger Jan Hansen.

Tags

Anbefalede artikler