Den store joker for boligpriserne i 2009

Renteudviklingen er en af de faktorer, der bestemmer, hvordan boligpriserne vil arte sig i løbet af 2009. Men selv med et betydeligt fald i byggerenten, er der ikke lagt op til stigende boligpriser, vurderer ejendomsmæglerkæden, EDC.

BOLIG

Med en rekordlav omsætning og faldende boligpriser i 2008, har den negative stemning på boligmarkedet tilsyneladende bidt sig fast.

Og skal vi tro bankøkonomer og de økonomiske vismænd, er der ikke tegn på bedring i de kommende år.

De økonomiske vismænd har f.eks. senest vurderet, at boligpriserne over de kommende tre år vil falde med omkring 20 procent.

Selv ejendomsmæglerkæden, EDC, har da også svært ved at bevare optimismen, selv om kommunikationschef Jan Nordmann peger på enkelte opløftende elementer i det nye år.

“Men overordnet set er mere negativt end positivt på vej. Det er absolut svært at være jubeloptimist,” fastslår han over for Penge.dk.

Som et af de positive elementer peger han på udviklingen i den lange rente, som han vurderer vil få et tryk nedad i kraft af bl.a. et ventet fald i de korte renter.

Da den månedlige ydelse på en bolig bl.a. afhænger af renteudgifterne, vil et rentefald derfor have en positiv effekt på huspriserne. Samlet venter EDC en positiv effekt på den konto.

Både positive og negative elementer
Årets skattenedsættelse vil alt andet lige forbedre boligkøbernes økonomi, da en højere disponibel indkomst levner flere penge til boligudgifterne.

I samme boldgade finder vi indkomstudviklingen, som i øjeblikket er begunstiget af store lønstigninger, der blev aftalt med baggrund i en forventet høj inflation.

Inflationen er nu på vej ned, men da lønstigningerne består, er der udsigt til en vis forbedring af realindkomsten. På den anden side er der udsigt til stigende ledighed, hvilket trækker i modsat retning. Bundlinjen bliver ifølge EDC en neutral effekt på huspriserne.

På boligmarkedet finder vi et rekordudbud på 75.000 boliger, som sammen med en afventende købergruppe har en tendens til at drive priserne ned. Samlet venter EDC-mæglerne en neutral til negativ effekt på den konto.

I takt med udviklingen af den finansielle kriser har bankerne strammet på deres udlånsbetingelserne over for kunderne. Meldingerne fra de enkelte mæglere i EDC-kæden indikerer således, at bankerne generelt har øget kravet til rådighedsbeløbet med 20 – 25 % i løbet af blot 6 måneder.

Så længe bankerne bevarer den stramme udlånspolitik, er der tale om en negativ effekt på boligpriserne.

Forventninger styrer prisen
Et ikke uvæsentligt element i fastsættelsen af boligpriserne er købernes forventninger til fremtiden. Ifølge EDC-kæden er problemet i øjeblikket, at førstegangskøberne venter så længe som muligt med at købe bolig i håb om fortsat faldende priser.

Andre købere er usikre på deres egen økonomi og udskyder derfor beslutningen om større økonomiske dispositioner. Samlet giver det en selvforstærkende og negativ effekt.

Endelig vil lokale forhold spille en rolle på prisudviklingen, vurderer Jan Nordmann. Han peger på, at huspriserne nogle steder allerede er faldet med 20 % eller mere. Og de kommer næppe til at falde yderligere 20 %:

“I hovedstadsområdet er prisfaldene på boliger ved at være fladet ud. Derimod ser det ikke så positivt ud i Jylland, hvor vi regner med prisfald i det nye år,” fastslår Jan Nordmann.

Tags

Anbefalede artikler