Danskerne slår til på den lave realkreditrente

Stigende boligpriser og friværdier det kommende år vil få boligejerne til at optage yderligere realkreditlån, vurderer BRFkredit.

BOLIG

De danske husholdninger har i løbet af det seneste år holdt igen med at optage lån i banken. Tal fra Nationalbanken viser, at bankernes udlån til de danske husholdninger er faldet med 4 procent det seneste år. Men til gengæld har vi i samme periode oplevet en svag stigning i realkreditudlånet.

Gennem 2013 har vi oplevet bedring på boligmarkedet i form af stigende boligpriser. Især ejerlejlighedsmarkedet er ved at komme sig oven på de store prisfald, vi oplevede i årene efter finanskrisen. De stigende boligpriser medvirker til, at danskerne igen er ved at oparbejde en vis friværdi i deres bolig. På nuværende tidspunkt svarer friværdien i de danske ejerboliger til knap 580.000 kroner pr. ejerbolig, hvis der tages udgangspunkt i, at hele boligens værdi kan belånes.

”Tallene peger i retning af, at danskerne i højere grad er opmærksomme på at udnytte den lave realkreditrente i stedet for at optage dyrere lån. De positive takter, vi har set på boligmarkedet i år, betyder også, at friværdierne for nogle boligejere er vokset, hvilket øger deres mulighed for at udnytte boligen til et billigt lån i stedet for at optage dyre lån” fortæller cheføkonom Ulrikke Ekelund fra BRFkredit.

Øget aktivitet på boligmarkedet og stigende friværdier betyder formentlig en øget låntagning de kommende år. På nuværende tidspunkt er en del potentielle købere måske fortsat lidt afventende i forhold til, om stabiliseringen af boligmarkedet holder stik.

”Vores forventning til boligmarkedet er en gennemsnitlig prisstigning i omegnen af 3-5 procentdet næste år alt afhængig af geografi, ejendomskategori mv. Året har været præget af en slags ketchupeffekt på ejerlejlighedsmarkedet, som har givet nogle ganske kraftige prisstigninger. De vil formentlig begynde at aftage henover det næste stykke tid, så vi vil se nogle knap så voldsomme prisstigninger på det marked fremadrettet. En fortsat stabilisering af boligmarkedet og dansk økonomi vil være gavnligt, da det giver grobund for mere fast tro på fremtiden. Det kan igen give anledning til et øget privatforbrug, som dansk økonomi skriger efter,” udtaler Ulrikke Ekelund fra BRFkredit.

Tags

Anbefalede artikler