Udlejning af privatbolig: Det må du kræve penge for

Må du som udlejer opkræve penge for renovation, trappevask, snerydning eller vandforbrug ud over den aftalte leje? Det er mange i tvivl om, og det kan betyde tabte penge. Her får du svar på, hvordan du som udlejer sikrer dig bedst muligt.

  Foto: Advodan  

BOLIG

”Vi ser et stigende antal sager, der handler om opkrævning af udgifter ud over den aftalte leje. Tvivlen handler om, hvilke udgifter du som udlejer må opkræve fra lejere, og hvordan du skal dokumentere og opkræve dem,” siger advokat Camilla Kisling fra Advodan.

Først og fremmest skal du være vidende om, at der gælder forskellige regler, alt efter om du udlejer til virksomheder eller til privatpersoner.

For erhvervslejemål kan lejer og udlejer frit lave en aftale om betaling af forbrug og drift ud over lejen. Derimod er der en grænse for, hvad du som udlejer må opkræve af udgifter fra sine private lejere.

Udlejning til private

Når du udlejer en lejlighed til en privatperson er reglen, at du må opkræve udgifter til forbrug af varme, vand, el og afkøling. Det kommer dog an på, om du kan måle forbruget for den enkelte lejlighed eller ej.

For eksempel skal lejer betale for varme, selv om forbruget ikke kan måles for den enkelte lejlighed.

Som udlejer må du stadig gerne fordele varmeudgifter efter areal eller rumfang og såkaldte haneandele.

Omvendt skal udgifter til vand, el og afkøling kunne gøres op for lejemålet, for ellers kan du ikke opkræve udgifterne som en udgift ud over lejen.

Du må heller ikke opkræve særskilt betaling for driftsudgifter til f.eks. renovation, trappevask, vinduespolering, snerydning, forsikringer samt PBS- og Netsgebyrer.

Få udgifter med i lejen

Ifølge Camilla Kisling behøver du som udlejer dog ikke at stå med regningen selv. Løsningen er, at udgifterne inkluderes i huslejen i stedet for at blive opkrævet særskilt.

I småhuse kan lejen blive nedsat, hvis det vurderes, at lejen er væsentlig højere end det lejedes værdi.

For ejendomme med omkostningsbestemt leje kan de nævnte udgifter medtages i det omkostningsbestemte budget, siger Camilla Kisling.

Udlejning til virksomheder

Udlejer du et erhvervslejemål, kan du ifølge Camilla Kisling kræve betaling for alle drifts- og forbrugsudgifter ud over den fastsatte leje.

Du skal dog altid kunne dokumentere udgiften og specificere typen af udgift over for din lejer. Det kan f.eks. være i et bilag til erhvervslejekontrakten.

Du skal samtidig anslå, hvad lejers andel af den samlede udgift udgør. Her skal du holde tungen lige i munden og være så nøjagtig som muligt, da du ellers kan miste retten til at opkræve pengene.

Tags

Anbefalede artikler