Boligrådgivning

Hvilke rådgivere og erhvervsdrivende kan du trække på, når du køber eller sælger bolig? Læs vores guide og bliv klogere.

BOLIG

‘Side 1: Boligrådgivning’

I en typisk bolighandel kommer du i kontakt med ejendomsmægler, advokat, bank, realkreditselskab, forsikringsselskab og byggesagkyndig. Her kan du se, hvem der kan hjælpe dig med hvad.

 

Ejendomsmægler

 

Ejendomsmæglerens primære rolle er at formidle kontakten mellem køber og sælger, men han vil i praksis være sælgers repræsentant. Det er dog værd at bemærke, at ejendomsmægleren er forpligtet af en række etiske regler, og at han ifølge loven " … med omsorg for begge parters interesser skal virke for, at der bliver handlet … ". Der er altså ikke fri klapjagt på købere. Ejendomsmægleren skal være garanten for, at tingene går ordentligt til.

 

Ejendomsmæglerne har forskellige tilhørsforhold. Flere mæglerkæder er ejet af en bank eller et realkreditselskab eller har nære samarbejdsrelationer til disse. Det betyder, at mægleren – ud over bolighandelen – også tjener penge på at sælge forsikringer eller lån fra sin samarbejdspartner/ejer. Mægleren er forpligtet til at oplyse dig om sine forskellige samarbejdsaftaler, og hvis du spørger, skal han oplyse, om han får af provision fra de enkelte aftaler.

 

Uafhængige mæglere må kun kalde sig sådan, hvis de rent faktisk er det. Det betyder, at en uafhængig mægler ikke må have forpligtet sig til at afsætte hverken lån eller forsikringer, og hvis han modtager en provision fra et realkreditselskab eller et forsikringsselskab, skal han give den videre til dig.

 

Ejendomsmægleren er ikke forpligtet til at være medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE). Er mægleren medlem – og det er de fleste – er han omfattet af foreningens regler og klagenævn. Han er også omfattet af en ansvarsforsikring, og det er din sikkerhed i tilfælde af fejl.

 

Du kan vælge at bruge en ejendomsmægler som rådgiver, når du køber bolig. Ejendomsmægleren må bare ikke repræsentere både køber og sælger samtidig. Når en ejendomsmægler er købers repræsentant, kan du få hjælp til alle faser af bolighandlen – for eksempel gennemgang af økonomi og boligbehov, inden du begynder boligjagten. Når boligen er fundet, kan mægleren hjælpe med at vurdere prisen, afdække de byggetekniske forhold, få finansieringen på plads og ordne papirarbejdet efter handlen.

 

Det er ikke billigt at benytte rådgivere. Derfor skal du vurdere, hvor meget og hvilken slags hjælp du har behov for. Det koster sjældent noget at få banken til at hjælpe dig med at få styr på de økonomiske muligheder, inden du går på boligjagt. Det kan også være, at advokaten er billigere med papirarbejdet, end en ejendomsmægler er, eller at du har behov for juridisk rådgivning samtidig med boligrådgivningen.

‘Side 2: Boligrådgivning’

Tags

Anbefalede artikler