Boligpriser nærmer sig historisk top

Priserne fortsætter op på boligmarkedet og flere steder er priserne nu næsten lige så høje, som da de toppede i 2006 og 2007, viser ny opgørelse.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Huspriserne steg 1,0 procent i maj, opgjort ved Homes husprisindeks som er sæsonkorrigeret og målt som et tremåneders glidende gennemsnit. Det er den femte måned i træk med stigende huspriser. Prisen på ejerlejligheder var uændret fra april til maj opgjort på samme måde, men har generelt udvist en stigende tendens de seneste år.

Også når der tages højde for den generelle prisudvikling, er huspriser steget kraftigt i starten af 2016. Forbrugerpriserne har været så godt som uændrede de seneste måneder, så de stigende huspriser der ses for tiden er ikke bare et resultat af inflation i samfundet. 

"Set over længere tid er det dog klart, at huspriserne blandt andet er trukket op af højere priser i det hele taget, og i det lys er dagens niveau ikke helt så imponerende. Der er stadig et godt stykke vej tilbage til toppen fra slutningen af 2006, og priserne er 23,8 pct. lavere end ved toppen før krisen," siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

På ejerlejligheder er priserne netop kravlet op på niveauet fra før krisen. Tages der derimod højde for, at de generelle priser har været stigende i de mellemliggende år, da ligger lejlighedspriserne stadig godt 13 pct. under toppen. 

Selv i København, hvor priserne er steget kraftigt de seneste år, er de endnu ikke tilbage på niveauet fra midten af 2006. Så selv om priserne umiddelbart lader til at have genvundet det tabte, så er der endnu et stykke vej tilbage, hvis man tager højde for prisudviklingen i resten af samfundet.

De kraftige prisstigninger er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der er en prisboble under opsejling. Vi hæfter os ved, at en række underliggende faktorer er med til at understøtte priserne. En gunstig udvikling i husholdningernes indkomster har sammen med de lave renter bidraget til, at mange familier nu kan købe en dyrere bolig end for blot et par år siden. Det er med til at presse efterspørgslen, og dermed priserne, i vejret - også uden, at der er tale om en boble.

"Når det så er sagt, er det ikke ensbetydende med, at priserne ikke kan falde igen. I de mest attraktive områder er de kommet så højt op, at kun få kan være med, og når renterne på et tidspunkt begynder at stige igen vil det blive endnu dyrere at låne. Det vil alt andet lige lægge en dæmper på priserne, og kan sagtens medfører betydelige prisfald, selvom der ikke har været en decideret prisboble," siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Tags

Anbefalede artikler