Boligejerne bevæger sig væk fra det populære lån

Danskerne bevæger sig væk fra F1-lånet og søger i stedet længere ud af rentekurven - eller vælger de nye CITA-lån med halvårlig rentebinding.

BOLIG

Det hidtidige populære F1-lån, er ikke længere alle boligejeres første prioritet, når de kigger ud over produktpaletten for realkreditlån. Tal fra Realkreditrådet viser nemlig, at danskerne bevæger sig væk fra F1-lånet for i stedet at søge længere ud af rentekurven eller vælge de nye CITA-lån med halvårlig rentebinding. Det samlede udlån i F1-lån er således faldet med 10 mia.kr. fra 2. kvartal 2014 til 3. kvartal 2014. Til gengæld er udlånet i fastforrentede lån steget med 6 mia. kr. Ligesom udlånet til realkreditlån med en fast rente periode på to til fem år er
steget med 4 mia. kr. i samme periode.

"En af årsagerne til, at boligejerne søger længere ud af rentekurven, er naturligvis de kraftige rentefald, som gør det muligt for boligejerne at opnå sikkerhed i en længere periode til en meget lav rente udtaler BRFkredits seniorøkonom," Mette Bjarnholt.

Det er dog ikke kun en længere fast rente periode, som de danske boligejere har fået smag for. Renteudviklingen de seneste år har nemlig sendt renten på de fastforrentede lån ned i niveauer, vi ikke ofte ser.

"Kuponrenten på det fastforrentede lån har ramt 2,5 pct., hvilket er på linje med det historiske gennemsnit for F1-renten, siden rentetilpasningslån blev introduceret. Boligejere har således mulighed for at få sikkerhed med en fast rente i hele lånets løbetid til en rente, der er lavere end, hvad boligejerne har betalt for et F1-lån i lange perioder. Ligeledes åbner den lave kuponrente op for konverteringsmuligheder for boligejere, som allerede lægger inde med et fastforrentet lån," fortsætter Mette Bjarnholt.

Der kan dog også være en anden grund til, at de danske boligejere i stigende grad bevæger sig væk fra F1-lånene.

"De seneste prisændringer i realkreditsektoren har medført en omkostningsstruktur på realkreditlån, hvor der er yderligere incitament til at bevæge sig væk fra F1-lånene og enten søge længere ud af rentekurven eller hoppe over i de nye CITA-lån," fortæller seniorøkonomen.

Hvordan man udnytter de lave renter optimalt afhænger af den enkelte. For nogen boligejere vil det optimale være et realkreditlån med meget kort fast rente periode, mens andre vil være bedre stillet med mere sikkerhed.

"Det er vigtigt at slå fast, der er ikke et lån som er bedre end et andet siger seniorøkonomen. Det hjælper ikke, man får et lån med en meget lav rente og ydelse, hvor rente ændrer sig ofte, hvis man samtidigt ikke kan sove om natten. Omvendt bør man ikke rykke langt ud på rentekurven, hvis man fx forventer at skulle sælge sin bolig i nær fremtid. Inden man foretager sit valg, bør man derfor få afdækket sine behov sammen med sit realkreditinstitut," forklarer Mette Bjarnholt.

Tags

Anbefalede artikler