Boligejere er mest bekymrede

De faldende priser på ejerboliger har skabt store bekymringer blandt danske boligejere, og de er klart mere bekymrede end lejere, det viser en ny undersøgelse fra Nordea.

BOLIG

Fra midten af 1990’erne og mere end ti år frem var det en dans på roser at være boligejer herhjemme, men nu begynder rosernes torne at gøre ondt.

De faldende priser på ejerboliger har gjort de danske boligejere til et bekymret folkefærd. En ny undersøgelse fra Nordea viser, at de generelt bekymrer sig mere her i tilværelsen end folk, der bor til leje.

Nordea har målt graden af bekymring indenfor 15 områder, og inden for 12 af de 15 områder er der en større procentdel af boligejerne, der erklærer, at de bekymrer sig meget.

Frygter at miste buffer
Bekymringen omfatter alt lige fra stigende renter og bankkrise over frygten for arbejdsløshed, skatteændringer og højere energipriser.

Der er flest, der udtrykker stor bekymring for at miste deres opsparede buffer. Her erklærer 19 procent af boligejerne, at det bekymrer dem meget, mens det tilsvarende tal for lejere er 12 procent.

Ikke overraskende er der størst forskel på ejernes og lejernes bekymringer, når det gælder huspriserne. De faldende huspriser er et emne, der bekymrer 14 procent af boligejerne meget, mens blot 5 procent af lejerne ser det som anledning til stor bekymring.

Lejerne er bange for ferien
Men hvad er det så, der trods alt kan give lejerne mere sved på panden end boligejerne?

Det er de stigende fødevarepriser og frygten for ikke at have råd til at tage på ferie. Mens andelen af ejere og lejere, der bekymrer sig meget, er lige stor, når det gælder frygten for arbejdsløshed og tabt indkomst.

I alt deltog 1.017 personer i undersøgelsen, heraf 657 boligejere og 360 lejere.

Tags

Anbefalede artikler