Billigere lån på vej

Har du planer om at optage et nyt lån i boligen, kan det måske betale sig at vente til efter den 1. januar 2008, hvor mere lempelige låneregler ventes at træde i kraft. For boligejerne vanker der både besparelser og mere fleksible lån.

BOLIG

Alt tyder på, at det om et lille års tid bliver billigere at optage nyt lån i boligen, og samtidig vil boligejere få mulighed for en mere fleksibel finansiering. Planlægger du en større ombygning af boligen og har brug for at låne, kan det derfor måske betale sig at udskyde projektet en anelse for at få fuld del i de nye lånemuligheder.

For boligejerne er den mest glædelige begivenhed nok, at tinglysningsafgiften på 1,5% fremover kan genbruges i al uendelighed. I første omgang er der ganske vist ikke tale om nogen besparelse, da du ved optagelse af et nyt realkreditlån fortsat skal betale 1,5% i tinglysningsgebyr. Men når du først har betalt afgiften, skal hverken du eller de kommende ejere af din bolig betale afgiften igen ved en senere lånoptagelse, uanset om lånet er betalt helt eller delvist ned.

Det viser tallene

Lad os tage et eksempel:
Du optager et tillægslån i ejerboligen på 0,5 mio. kroner og i den anledning underskriver du et pantebrev til sikkerhed for lånet. Som normalt betaler du 1,5% i tinglysningsafgift samt et fast gebyr på 1.400 kroner for at få pantebrevet tinglyst. Du vælger at afdrage lånet over 10 år, da familiens økonomi er god, og du gerne vil have lånet ud af verden inden pensions-tidspunktet.

Fra 2008 kan tinglysningsafgiften genbruges. For et lån på 3 mio. kr. giver det en besparelse på 45.000 kr.

Efter 10 år har du skiftet mening og vil gerne låne 0,5 mio. kroner igen. Ved optagelse af det nye lån sparer du tinglysningsafgiften på 7.500 kroner og skal kun betale det sædvanlige tinglysningsgebyr på 1.400 kroner.

Også for nye boligejere repræsenterer reglerne for betaling af tinglysnings-afgiften en forbedring. Vælger du at finansiere din nyindkøbte ejendom efter de nye regler med et realkreditlån på 3 mio. kroner, vil tinglysningsudgiften i første omgang udgøre 45.000 kroner plus det faste gebyr på 1.400 kroner.

Det faste gebyr undgår du ikke, når der skal tinglyses et nyt lån i ejendommen. Derimod er boligen med et slag blevet 45.000 kroner mere værd, da den næste ejer ikke skal betale tinglysningsafgiften på 1,5% ved optagelse af det sædvanlige ejerskiftelån. Alt andet lige vil du som boligejer derfor have et godt salgsargument over for en køber, når boligen en gang skal sælges.

Mere fleksible lån

En anden fordel ved det nye regelsæt for realkreditlån er, at du som låntager har mulighed for en mere fleksibel finansiering af boligen. Ifølge forslaget kan låntager nemlig fortsat vælge mellem en traditionel model med op til 80% belåning af boligen og en ny model, hvor boligen kun kan belånes med 70% i starten og 75% et år senere.

Den nye model indebærer til gengæld, at lovgivningen ikke lægger begrænsning på antallet af afdragsfrie år og løbetid. Såfremt branchen tilbyder det, vil du som boligejer i princippet kunne optage et lån med uendelig afdragsfrihed eller med en løbetid på måske 40-50 år. Derimod er der ikke umiddelbart udsigt til, at renten bliver lavere, da rentemarginalen, det vil sige realkreditselskabernes fortjeneste, i forvejen er blandt de laveste i verden.

Tags

Anbefalede artikler