Belån friværdien og få skattefrit afkast

Ved at belåne friværdien i din ejerbolig kan du spare penge i skat og opnå et garanteret skattefrit afkast på din løbende opsparing på ca. 3,5% årligt. Vi giver en introduktion til begrebet skattearbitrage.

BOLIG

‘Side 1: Belån friværdien og få skattefrit afkast’

Optag et obligationslån i boligen, og placer pengene i … obligationer. Det er i al sin enkelhed opskriften på, hvordan du kan spare op af dine frie midler og opnå et løbende skattefrit afkast på omkring 3,5%.

Den enkle og fuldt lovlige metode, her benævnt friværdi-modellen, består i at optage et 10-årigt fastforrentet, afdragsfrit lån i din bolig og investere provenuet i en tilsvarende 10-årig obligation (uden løbende afdrag på hovedstolen) med en kuponrente på 2%.

I vores eksempel har vi valgt en skibskreditobligation med udløb i 2015, men andre obligationer med lav kuponrente kan også være attraktive. Fidusen er, at du får fuld fradragsret for både renter og kurstab på dit realkreditlån i boligen, men modtager en stor skattefri kursgevinst på dine nyindkøbte obligationer.

Såfremt du havde sparet op på normal vis, ville det kræve et årligt afkast på 13% efter skat at nå frem til det samme økonomiske resultat.

Risikoen ved hele projektet er til at overskue, da du har et fastforrentet lån på både aktiv- og passivsiden. Dermed kender du alle indtægter og udgifter på forhånd. Eneste usikkerhed er, hvis skattereglerne bliver ændret undervejs, hvilket naturligvis er umuligt at indkalkulere på nuværende tidspunkt.
En skatteændring kan påvirke det samlede regnestykke i både positiv og negativ retning.

Kravet til dig som investor er, at du skal kunne dække det månedlige likviditetsunderskud på arrangementet. Renteudgifterne på realkreditlånet er nemlig højere end renteindtægterne fra din investering, da næsten halvdelen af afkastet på obligationsinvesteringen først leveres som en skattefri kursgevinst ved udløbet af investeringsperioden.

Vi har regnet et eksempel igennem, hvor en boligejer låner 1 mio. kroner hos realkreditselskabet med sikkerhed i sin ejendom. Lånet er afdragsfrit de første 10 år, og renten er låst fast i den samme periode. Det forudsættes, at lånet befinder sig inden for 40% af boligens vurdering, da du i så fald opnår en bidragssats på kun 0,3 % på realkreditlånet.

‘Side 2: Belån friværdien og få skattefrit afkast’

Tags

Anbefalede artikler