Bekymret regering vil skrue ned for risikable boliglån

Landets realkreditinstitutter skal begrænse risikobetonede udlån til køb af bolig i Aarhus og København, lyder det fra regeringen

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Realkreditinstitutterne skal passe på med de mere risikobetonede udlån til danske boligejere. Det er specielt i landets to største byer Aarhus og København, hvor boligprisernes himmelflugt har gjort bankerne lånevillige, at der skal passes på.

”Kreditinstitutterne bør udvise særlig forsigtighed ved udlån i vækstområder. Denne vurdering har afsæt i, at boligpriserne i de største byer er steget betydeligt siden 2013, og at mere risikable lån er steget som andel af det samlede nyudlån i vækstområderne,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i en pressemeddelelse.

Boligboble skal undgås

Det er specielt mange store lån med variabel rente eller afdragsfrihed, som på sigt kan skabe en finansiel risiko og i værste fald en ny boligboble.

Regeringen henstiller derfor nu, at realkreditinstitutterne ikke låner ud til familier, hvis samlede gæld er fire gange større end deres indkomst før skat, og hvor lånet inden for 80 pct. af ejendomsværdien samtidig er ydet med afdragsfrihed eller variabel rente, maksimalt må udgøre 15 pct. af institutternes udlån i København og Aarhus.

 ”Jeg forventer, at dette styresignal reducerer opbygning af store risici i institutterne og dermed mindsker sandsynligheden for, at yderligere indgriben bliver nødvendig,” udtaler Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv er mistroisk overfor tiltaget

Hos Dansk Erhverv er man dog overrasket over, at Regeringens henstilling ikke er mere markant:

”Da der denne gang er tale om en meget mild henstilling, bliver det interessant at følge udviklingen på boligmarkederne i storbyerne. Man kan meget nemt være en smule bekymret for, om det virker efter hensigten. Der kan derfor meget vel være behov for yderligere tiltag, når vi kigger frem i tiden. Men indtil nu, har regeringen altså valgt den bløde tilgang til problemstillingen,” siger Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv til finans.dk. 

Henstillingen fra ministeren træder i kraft fra den 1. oktober i år.

Tags

Anbefalede artikler