Bankboliglån er nogle gange billigere end realkreditlån

I nogle tifælde kan det godt betale sig at nøjes med at belåne 60 procent af en bolig med et realkreditlån og så supplere med et boliglån i banken for alt mellem 60 og 80 procent af boligens værdi.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Renten på realkreditlån er stadig lavere, end den er på et bankboliglån – også kaldet prioritetslån - men dertil kommer kursskæring og bidrag, og det medfører, at banklån i nogle tilfælde kan konkurrere på prisen for en del af dit realkreditlån.

En del af forklaringen på den større konkurrence mellem banker og realkreditinstittutter er indførelsen af Særligt Dækkede Obligationer (SDO). De gør det nemlig muligt for bankerne at finansiere lån med sikkerhed i fast ejendom gennem salg af realkreditobligationer.

Samtidig er bidragssatserne på realkreditlån steget de seneste år, og de er især blevet dyre for den del af lånet, der ligger inden for 60 til 80 pct. af boligens værdi.

Derfor kan du overveje at afbetale på dit realkreditlån, så det kun finansierer 60 pct. af din boligs værdi, og så finansiere fra 60 pct. og op med et bankboliglån.

Med bankboliglån kender du prisen

Udover det prismæssige er der også en - mulig - anden fordel ved bankboliglånet.

Med et fastrentelån kender du prisen på dit bankboliglån i nogle år frem. Realkreditinstitutterne kan finde på at sætte bidragssatsen i vejret, og så bliver dit lån pludselig dyrere.

Dog kan bankerne i nogle tilfælde ændre i satsen på det tillæg, banken opkræver for at administrere lånet.

Læs derfor låneaftalen grundigt igennem, inden du skriver under.

Banken kan sige lånet op

Med et boliglån i banken er det nemmere for både banken og dig at komme ud af aftalen igen. Ifølge Forbrugerrådet Tænk skal du have det in mente, inden du går i banken op optager et boliglån.

”Banklånet kan opsiges af banken i løbetiden, hvis for eksempel din økonomiske situation ændrer sig, og det kan få store konsekvenser for dig,” skriver Tænk på taenk.dk.

”Arbejdsløshed eller skilsmisse kan ændre din økonomiske situation meget. Overvej derfor grundigt, hvordan du er stillet, hvis der sker noget uventet i dit liv, som påvirker din økonomi. Realkreditlånet kan ikke opsiges af realkreditinstituttet, fordi din økonomi forandrer sig, hvis du i øvrigt betaler til tiden og ikke lader din ejendom forfalde,” skriver Tænk.

Tags

Anbefalede artikler