At indgå en købsaftale

Købsaftalen underskrives, når du har modtaget et tilbud, som du gerne vil acceptere.

BOLIG

Normalt er det køber, der underskriver først, og indtil du har skrevet under, er der tale om et tilbud. Købers underskrift er normalt bindende. Du behøver ikke at acceptere tilbuddet.

Købsaftalen regulerer selve handlen. I aftalen står hvem parterne er, oplysninger om boligen, prisen og overtagelsesdagen – samt alt, hvad I i øvrigt er blevet enige om. Købsaftalen er et detaljeret dokument med en lang række specifikke oplysninger. Detaljeringsgraden skal sikre, at alle aspekter af handlen er belyst, så der ikke opstår uenigheder siden hen.

Når frister og forbehold er på plads, skal begge parter opfylde deres del af handlen. Du skal indfri gamle lån i ejendommen, så køber kan få sin belåning på plads og tinglyst sit skøde på ejendommen. Det er typisk banken, der hjælper dig med det.

Rådgiverforbehold

I mange bolighandler vælger køber at indsætte et rådgiverforbehold. Det betyder, at køber ikke er forpligtet af sit tilbud, hvis hans bank eller advokat ikke kan godkende aftalen. Køber kan altså frit sige, at han alligevel ikke vil købe huset – uden at det koster ham noget.

Fortrydelsesre

Køberen har også en lovbestemt fortrydelsesret. Enhver forbruger, der køber en bolig, han selv skal bo i, har ifølge loven ret til at fortryde boligkøbet i seks hverdage efter handlens indgåelse. Handlen indgås, når du underskriver købsaftalen. Fortrydelsesretten er indført for at sikre køber mulighed for at overveje sit køb grundigt og eventuelt søge bistand. Men retten er ikke gratis. Hvis køber fortryder sit køb inden for seksdagesfristen, skal du have én procent af købesummen.

Hvis køber fortryder, skal betalingen af den ene procent og en skriftlig meddelelse om fortrydelsen afleveres til dig eller ejendomsmægleren inden fristens udløb.

Tags

Anbefalede artikler