Andelslejlighed: Køb andel og spar på boligudgiften

Det er svært at komme uden om markedet for andelsboliger, hvis du går efter en lav boligydelse. Derfor har redaktionen lavet en lille undersøgelse.

BOLIG

Med baggrund i data fra boligsitet Boliga.dk har vi undersøgt, hvor meget billigere en køber reelt sidder for i en toværelses andelslejlighed i København frem for en tilsvarende ejerlejlighed i samme by. Resultatet er opmuntrende læsning for spareivrige boligkøbere, der lægger vægt på et vist frigørende potentiale i økonomien.

Redaktionens undersøgelse viser nemlig, at en boligkøber sparer 2.800 kroner hver måned ved at købe en gennemsnitlig andelslejlighed set i forhold til en tilsvarende ejerlejlighed. I gennemsnit koster ejerlejligheden 8.899 kroner månedligt i nettoydelse, mens en tilsvarende andelslejlighed fås til en husleje på 6.128 kroner inklusiv afdrag på lån.

I beregningerne er der indregnet en årlig rente på 6 procent og en udbetaling på 15 procent af andelsprisen. Set som et gennemsnit svarer udbetalingen dermed til den normale udbetaling på en ejerlejlighed tillagt købs- og . nansieringsomkostninger.

Vær dog opmærksom på, at undersøgelsen alene redegør for den månedlige boligydelse. Som køber bør du også undersøge foreningens regnskab og på den måde få beregnet den reelle salgspris for andelslejligheden.

Andelslejlighed:
Udbetaling - 126.000 kr.
Månedlig nettoydelse - 6.128 kr.

Ejerlejlighed:
Udbetaling - 125.000 kr.
Månedlig nettoydelse - 8.899 kr.

Note: Data til beregninger er hentet fra Boliga.dk medio januar 2011. Der er tale om gennemsnitstal. Som rente for andelsboliglånet er valgt en sats på 6 procent, selv om markedets billigste tilbud ligger på 4,5 procent. Den høje sats er valgt for delvist at korrigere for en højere andel af variabelt forrentede lån i andelsboligen end i ejerboligen. I lighed med ejerlejligheden er lånets løbetid sat til 30 år.

 

Tags

Anbefalede artikler