Andelsboliger fortsat attraktive

Selv om prisen på andelsboliger er steget kraftigt gennem de senere år, handles andelsboliger stadig med en rabat på 20-30 procent set i forhold til prisen på en tilsvarende ejerlejlighed.

BOLIG

‘Side 1: Andelsboliger fortsat attraktive’

Selv om ejerlejligheder i de store byområder er faldet i pris og andelslejligheder tilsvarende er steget kraftigt, er andelslejligheden stadig økonomisk set den mest attraktive løsning.

 

Det viser en gennemgang af en række salgsopstillinger, hvor andelslejlighederne typisk udbydes med en rabat på mellem 20 og 30 procent set i forhold til tilsvarende ejerlejligheder.

 

En nylig offentliggjort undersøgelse foretaget af Økonomi- og Erhvervsministeriet bekræfter prisforskellene. I undersøgelsen, der er baseret på prisoplysninger fra 2007, skønnes det, at andelsboligen typisk handles med en rabat på mellem 30 og 40 procent set i forhold til prisen på en tilsvarende ejerlejlighed.

 

Siden 2007 er priserne på ejerlejligheder imidlertid dykket ganske betydeligt, hvilket efter alt at dømme, vil have reduceret rabatten, som redaktionen i dag skønner til de omtalte 20-30 procent.

‘Side 2: Andelsboliger fortsat attraktive’

Tags

Anbefalede artikler