Amerikansk økonomi stærkere end ventet

Forventninger til amerikansk økonomi har fået et nøk op på grund af udsigter til bedring på boligmarkedet og nemmere adgang til boliglån.

BOLIG

Vi vurderer nu, at amerikansk økonomi kommer til at vokse mellem 3 og 4 pct.,” siger Danske Invests chefanalytiker.

 

Amerikansk økonomi har udsigt til at vokse hurtigere end forventet. Nye tal fra de amerikanske bankers kreditchefer har fået chefanalytiker i Danske Invest Bo Bejstrup Christensen til at skrue op for forventningerne til økonomien i USA. Hvor han før forventede en vækst på 3 pct. på årsbasis, forventer han nu over 3 pct.

”De nyeste tal peger i retning af, at bankerne er klar til at løsne deres stramme greb om kreditgivningen til boligkøb. Og da der er en stor efterspørgsel efter boliger hos især de unge amerikanere får det os til at se mere optimistisk på amerikansk økonomi fremadrettet,” fortæller Bo Bejstrup Christensen.

Bliver adgangen til boliglån nemmere, får det stor betydning for udviklingen i den amerikanske økonomi. Boligbyggeriet udgør normalt lidt over 5 pct. af økonomien, men lige nu er det kun 3,5 pct., så en bedring på det marked vil alt andet lige få en positiv indflydelse på økonomien generelt. Men derudover har et stærkt boligmarked en række andre effekter på økonomien. Det vil nemlig betyde øget forbrug hos amerikanerne, drevet af mere optimisme og formueeffekter fra stigende huspriser, ligesom historiske tal også viser, at der vil blive skabt flere nye job, når boligmarkedet er stærkt.

”Vores tal viser, at de nye job i USA især bliver skabt af de nye og små virksomheder. Og disse virksomheder klarer sig typisk dårligst i krisetider, bl.a. fordi formuen i boligen ofte bruges som startkapital. Nu ser det ud til, at boligmarkedet har retning mod en styrkelse, og derfor forventer vi, at netop denne type virksomheder vil skabe flere nye job i fremtiden,” siger Bo Bejstrup Christensen.

Netop på den baggrund løfter Bo Bejstrup Christensen også sine forventninger til antallet af nye job i amerikansk økonomi. Hvor han og hans kolleger tidligere forventede 200.000 nye job om måneden, forventer han fremover en jobskabelse på mindst 225.000 nye job i gennemsnit.

For aktie-investorer er udsigten til stærk vækst i amerikansk økonomi musik i ørerne, fordi aktier typisk vil stige i et scenarium med vækst. Og Bo Bejstrup Christensen forventer da også let positive aktiemarkeder resten af 2014. Når han alligevel ikke blæser til angreb på aktiemarkederne skyldes det, at med en stærkere vækst følger også stigende renter. Og stigende renter kan gøre investorerne nervøse og dermed holde dem tilbage med at investere i aktier.

”Det bliver lidt på den ene side og lidt på den anden side med aktiemarkedet i resten af 2014. Stærkere vækst i USA er som udgangspunkt godt for aktierne, mens stigende renter kan give nervøsitet og få kurserne til at svinge både op og ned. Men grundlæggende er vi optimistiske,” siger Bo Bejstrup Christensen.

Med disse vækstudsigter for USA forventer Bo Bejstrup Christensen nu, at den amerikanske centralbank, Fed, vil hæve renten allerede i sommeren 2015, hvor de tidligere forventninger sagde i begyndelsen af 2016.

”Her skal man huske på, at Fed kun hæver renten, hvis den økonomiske vækst er stabil og robust, og derfor er det positivt med rentestigninger. Hvis vi får ret i vores vurdering af, at økonomien vil vokse med over 3 pct. om året de næste 12 til 18 måneder, så kommer rentestigningen også tidligere end vi før havde forventet,” siger Bo Bejstrup Christensen.

Tags

Anbefalede artikler