Afdrag ekstra på boligen

Får du en større sum penge, kan det være godt at betale et ekstraordinært afdrag på dit boliglån. Se, hvad du skal gøre, hvis du har et fastforrentet eller variabelt lån.

BOLIG

Kommer du pludselig i besiddelse af et større kontantbeløb via et aktie­ salg, arv eller måske en stor lotto­ gevinst, og har du samtidig et realkreditlån, er der mange penge at spare ved at afdrage ekstraordinært på lånet. Penge & Privat­ økonomis beregninger viser således en årlig gevinst på 15.000 kroner, hvis du vælger et ekstraordinært afdrag på 500.000 kroner på et fastforrentet realkreditlån frem for at lade beløbet stå på en lavt forrentet ind­ lånskonto.

På et fastforrentet lån betaler du typisk 5 procent i rente inklusive bidrag, mens indlånet i banken i bedste fald giver et afkast på 2 procent årligt. Og det er faktisk ikke spor besværligt selv at score denne rentegevinst på 3 procent. Den direkte om­ kostning består af gebyrer på mellem 600 og 1.450 kroner til realkreditselskabet og et tidsforbrug på en halv til en hel time. Det afgørende for, om det kan betale sig for dig, er naturligvis, at renten på dit realkreditlån er højere end renten på indlånet i banken. Der er eksempelvis ikke megen fidus i at indfri et F1­lån med en rente på 2 procent, hvis du alligevel modtager 2 procent i rente på indlånet i banken.

Dernæst skal du være opmærksom på, at transaktionen kræver en vis økonomisk selvdisciplin. Hvis du afdrager ekstraordi­ nært 500.000 kroner på et lån med en rest­gæld på 1.000.000 kroner, halverer du den årlige ydelse på lånet. Indgår besparelsen på den månedlige ydelse blot i det daglige forbrug, svarer det reelt til, at du bruger en del af din kon­tante formue hvert år.

Alternativt kan du benytte be­sparelsen på øget pensionsopsparing eller foretage en omprioritering af boli­gen. Dermed kan du forkorte løbetiden ved at lade ydelsen være den samme efter det ekstraordinære afdrag.

Tags

Anbefalede artikler