ABF vil tillade dig at udleje andelsbolig i tre uger

Du må ifølge de hidtidige standardvedtægter for andelsboligforeninger ikke udleje din andelslejlighed via Airbnb og lignende tjenester, men nu foreslår ABF at tillade tre ugers årlig udlejning. Dermed kan du med god samvittighed tjene en skilling på at udleje din andel.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Det er blevet populært at udleje sin andelsbolig til turister via tjenesten Airbnb. Så populært, at europæiske storbyer som Berlin og Amsterdam har lagt en begrænsning på, hvor mange dage boligejere må udleje sin bolig om året.

Overborgmester i København, Frank Jensen (S), har for nylig udtalt, at han også gerne ser en regulering af den private udlejning i Hovedstaden.

Mindst tre dage ad gangen og højst tre uger om året

For andelshavere er det som udgangspunkt forbudt at udleje sin andel så meget som en enkelt dag om året.

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) skriver således på sin hjemmeside, at ”denne form for korttidsudlejning efter sin art minder om hotelvirksomhed og derfor som udgangspunkt er at betragte som erhvervsudøvelse.”

Og erhvervsudøvelse må ifølge ABF’s standardvedtægter for andelsboligforeninger ikke finde sted i andelsboliger.

Hver lejeperiode skal vare minimum tre dage, og du skal underrette bestyrelse og øvrige beboere forud for lejeperioden.

Vedtægterne fra ABF er nogle retningslinjer, som andelsboligforeninger kan vælge at følge eller ej, og for at det skal blive tilladt i din egen forening at korttidsudleje, skal det vedtages i din egen forening.

Se ABF’s tilføjelser til §11 i standardvedtægterne her:

Stk. 3   En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst ½ år, er berettiget til at korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål. Hver enkelt fremlejeperiode skal minimum være af 3 dages varighed og kan sammenlagt højst udgøre 3 uger pr. kalenderår. Bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommen skal senest ved opstart af korttidsudlejningen underrettes om udlejningen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, hvordan underretningen skal ske. Andelshaveren har ansvaret for at foreningens husorden og øvrige regler overholdes af fremlejetager, jf. stk. 4.

Stk. 4   Bestyrelsen kan nægte andelshaver korttidsudlejning i en periode på 2 år, hvis andelshaver ikke overholder betingelserne i stk. 3.

ABF: Udlejning kan gå ud over fællesskabet

Men nu reagerer ABF på Airbnb’s store popularitet og har tilføjet et par punkter til standardvedtægterne. Ifølge de nye vedtægter må du som andelshaver udleje din andel i op til tre uger om året som en såkaldt korttidsudlejning.

ABF langt fra opfordrer til udlejning af andelsboliger. De nye vedtægter skal ifølge formand Jan Hansen mere ses som en reaktion på et ønske fra nogle andelsboligforeninger.

"Vi ønsker en by, hvor man bor i sin bolig og værner om fællesskabet, der udspiller sig i og omkring vores boliger," siger Jan Hansen i en pressemeddelelse.

"Og her kan vi godt være bekymrede for, at det fællesskab er under pres."

"Men erfaringerne fra vores medlemsrådgivning viser, at der er et behov og ønske hos nogle foreninger for at kunne benytte sig af korttidsudlejning via f.eks. Airbnb, særligt i københavnsområdet," siger Jan Hansen.

Tags

Anbefalede artikler