Flyt til Sverige og få råd til mere

Billige boliger og biler får flere og flere danskere til at flytte til Sverige. Det kan især betale sig at flytte, hvis du bliver ved med arbejde i Danmark.

BILER

‘Side 1: Flyt til Sverige og få råd til mere’

Danskerne myldrer i øjeblikket til Skåne, og selv om en del af dem flytter tilbage igen, er der alligevel tale om en årlig netto tilflytning på knap 2.000 personer. Resultatet er, at der i dag bor over 15.000 danskere i Skåne, hvoraf størstedelen dog har fastholdt deres arbejde i København.

 

Fortsætter tilflytningen i samme tempo i de kommende år, venter Øresundskomiteen, at ca. 25.000 danskere i 2010 vil bo fast i Skåne.

 

Hvad der især tiltrækker danskerne er muligheden for et større økonomisk råderum på grund af lave priser på boliger og biler.

 

Omring tre fjerdedele af udvandrerne til Skåne vælger at beholde deres danske job og får dermed en række økonomiske fordele: en lavere beskatning i Danmark kombineret med de lave priser på bil og bolig i Sverige. I en rapport udgivet af Øresundsbro Konsortiet er den økonomiske fordel for en typisk pendler-familie således beregnet til 7.600 kroner ekstra om måneden.

 

Vælger familien at både arbejde og bo i Sverige, reduceres den økonomiske gevinst dog til 4.400 kroner månedligt.

 

Mangler netværk

 

Ulempen for pendlerfamilierne er, at danskerne let kommer til at leve en splittet tilværelse med et job i Danmark og uden det store sociale netværk i Sverige. Og netop det forhold får nogle danskere til at returnere til Danmark.

 

»Vi skulle have et barn og havde ingen bekendte eller et netværk i Sverige. Det ville være svært i forhold til familie, venner og i forhold til barsel og børnepasning,« lyder det fra et par, der begge arbejdede i Danmark og valgte at flytte tilbage igen.

 

Citatet stammer fra en undersøgelse udarbejdet for Øresundsbro Konsortiet og Øresundskomiteen.

 

Af undersøgelsen fremgår det da også, at omkring 40% af tilflytterne oplever det som problematisk at få nye venner i Sverige og holde kontakten ved lige med den eksisterende familie- og vennekreds.

 

En ud af fire bliver

 

Selv om fl ytningen til Sverige ikke er uproblematisk, bliver omkring en fjerdedel dog alligevel så glade for tilværelsen i det svenske, at de regner med at bo der resten af livet.

 

En del af denne gruppe bliver træt af pendlingen og skifter over til en svensk arbejdsplads. Sprogvanskeligheder er dog stadig en hindring for mange, og souschef i Øresundskomiteen, Torben Aaberg, ser derfor en række brancher som mere velegnede for et jobskifte end
andre.

 

»Typisk vil det nok dreje sig om brancher, hvor man til en vis grad er hævet over sprogforskellene. Det kan være akademiske funktioner og job inden for ingeniør- og it-verdenen,«vurderer han.

 

Hvad der især tiltaler danske børnefamilier er muligheden for et bedre opvækstmiljø for børnene og bedre offentlig service i form af daginstitutioner, skoler og sundhedsvæsen, fremgår det videre af undersøgelsen.

‘Side 2: Flyt til Sverige og få råd til mere’

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display