Elbiler bliver dyrere

Elbiler bliver fuldt omfattet af registreringsafgiften i 2020

  Foto: istockphoto.com  

BILER

Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre besluttet, at der indføres fuld registreringsafgift på elbiler i 2020.

Aftalen betyder samtidig, at elbiler ikke bliver omfattet af den fulde registreringsafgift allerede fra den 1. januar 2016, som det ellers ville have være tilfældet.

Hidtil har elbiler været helt fritaget fra afgiften, men partierne bag aftalen mener, at elbiler nu står over for et mindre gennembrud, hvorfor fritagelsen fra registreringsafgiften ikke længere er nødvendig.

For at understøtte en fortsat udbredelse af elbiler gives der et bundfradrag i registreringsafgiften på op til 10.000 kr. i 2016 og 2017 per elbil.

Skatteminister Karsten Lauritzen er tilfreds med aftalen.

"Jeg glæder mig over, at det er lykkedes regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget at skabe ro om rammevilkårene for elbiler fremadrettet. Det er sket i 11. time, men vi har fundet en god løsning, der balancerer hensynet til fortsat udbredelse af elbiler i Danmark, hensynet til statskassen, samt hensynet til ret og rimelighed på bilmarkedet," siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Tags

Cxense Display