Det bliver nemmere at klage for bilejere

Med etableringen af et nyt ankenævn har bilkøbere fået bedre muligheder for at klage over et bilkøb eller en reparation. Muligheden er dog ikke gratis, da klageren både skal betale et gebyr på 500 kroner og eventuelle udgifter til dokumentation for kravet.

BILER

Er du utilfreds med et købet af en brugt bil, eller synes du, at værkstedets regning er for høj, eller at arbejdet er udført for dårligt, får du nu en ekstra og markant hurtigere mulighed for at klage.

En enig branche bestående af bl.a. repræsentanter for forhandlere, autoværksteder og FDM har oprettet et nyt klagenævn, hvor forbrugerne kan henvende sig med klager, hvis de føler sig snydt i forbindelse med et bilkøb eller en reparation. For at klage skal købsprisen på bilen overstige 100.000 kroner, mens værkstedsregningen skal lyde på mindst 1.500 kroner.

Forbrugerne har i forvejen en klagemulighed i Forbrugerklagenævnet. Her omfatter muligheden dog kun biler med en købspris på mellem 10.000 og 100.000 kroner. Ulempen ved Forbrugerklagenævnet er derudover den lange sagsbehandlingstid på mellem et og to år.

Fordelen ved det nye klagenævn er en hurtig sagsbehandlingstid på anslået halvanden måned og den udvidede ret til at klage over bilkøb med en pris højere end 100.000 kroner.

Sagsbehandling kan blive dyr

Til gengæld for en hurtig sagsbehandling må forbrugerne dog vænne sig til, at det koster mere at klage. Mens Forbrugerklagenævnet forlanger 160 kroner i klagegebyr, koster det som udgangspunkt 500 kroner i depositum at klage til Ankenævn for Biler.

Derudover kommer eventuelle udgifter til en syn- og skønsmand, som hurtigt kan løbe op på mellem 2.000 og 3.000 kroner.

I princippet kan forbrugeren dog slippe for alle udgifter, såfremt bilforhandleren vælger at indgå et forlig med kunden, inden klagenævnet træffer en afgørelse. Ankenævnet for Biler adskiller sig nemlig fra de fleste andre ankenævn ved i højere grad at satse på et forlig mellem de stridende parter.

Lykkes det ikke parterne at blive enige undervejs, havner sagen i ankenævnet, der består af en repræsentant for FDM og en brancherepræsentant samt en uvildig formand med juridisk baggrund. Klagenævnet træffer derefter en afgørelse baseret på flertal, hvorefter forhandleren har pligt til at rette sig efter afgørelsen.

Ønsker forhandleren alligevel ikke at rette sig efter klagenævnets afgørelse, har forbrugeren mulighed for at gå til domstolene for at få en retslig afgørelse på sagen.

Den tabende part ender med at skulle afholde sagens omkostninger. Forbrugeren kan maksimalt komme til at betale et depositum på 500 kroner samt udgifter til et syn af bilen.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display