Tag eurolån og få fradrag

Hvis du låner penge i fremmed valuta, får du fradrag for de omkostninger, der er forbundet med lånet.

BANK

Det er muligt at få fradrag for låneomkostninger, når man optager lån i fremmed valuta. Det gælder også realkreditlån i euro. Man kan få fradrag for samtlige omkostninger, også stempelafgifter og eventuelle udgifter til rådgivere. Fradragene kan trækkes fra forholdsmæssigt, i takt med at man afdrager på lånet. Dog er der en bagatelgrænse på 1.000 kr. om året.

Men indfrier man eksempelvis et afdragsfrit eurolån, vil samtlige låneomkostninger kunne trækkes fra på selvangivelsen i samme indkomstår. Det giver eurolån en stor konkurrencefordel i forhold til lån i danske kr. Dertil kommer, at eurorenten er lavere end den danske. Og kursrisikoen er unægtelig til at overse. Husk selv at indberette fradraget. Realkreditinstituttet gør det ikke.

Tags

Anbefalede artikler