Sådan vurderer du bankernes aktier

Driften af banker adskiller sig fra andre typer af virksomheder, og det afspejler sig i deres regnskaber. Derfor skal du have fat i nogle andre nøgletal end normalt, når du analyserer dem.

  Foto: istockphoto.com  

BANK

Kig på obligationerne

Bankernes obligationsportefølje kan også udgøre en risiko i regnskaberne. I disse år er renterne så lave, at de næsten kun kan stige, og når renterne stiger, falder kurserne. Det vil altså sige, at bankerne risikerer at få et kurstab på obligationerne. I regnskabet kan du finde et begreb, der hedder renterisiko, og det dækker over, hvor mange penge banken taber, hvis renten stiger med 1 procentpoint.

I Danske Banks regnskab skal du helt om i noterne for på side 165 i regnskabet for 2013 at se, at renterisikoen er på 1,7 pct. af kernekapitalen. Tallet steg 0,2 pct. fra forige år til sidste år, så det er værd at kigge nærmere på bankens obligationsportefølje og sammenligne renterisikoen med niveauet hos konkurrenterne.

For eksempel var Danske Banks udlånsvækst i 2007 på 11,9 pct. i forhold til året før, og efterfølgende har den haft meget høje nedskrivninger på udlån. I 2013 var udlånsvæksten negativ på 5,3 pct., mens den højeste vækst blandt konkurrenterne har været hos norske DnB, hvis udlån voksede med 3,3 pct..

Hold også øje med, hvordan bankens udlån er fordelt. Du kan ofte finde oplysninger i regnskabet om, hvilke brancher banken låner penge ud til, og hvis den har store udlån til landbrug og ejendomsselskaber, er det værd at tænke sig om en ekstra gang, for det er meget risikable sektorer.

De to sektorer udgør knap 14 pct. af Danske Banks portefølje, og når man sammenholder det med de relativt lave nedskrivninger på udlån, som banken har i øjeblikket, ser det ud til, at kvaliteten i bankens udlån er relativt god.

Endelig er det værd at kigge efter, om banken har overskud eller underskud på sit indlån. Helt lavpraktisk trækker du udlånet fra indlånet for at se, hvor stor en del af bankens udlån, der er dækket af indlån, og hvor meget banken skal ud og låne i kapitalmarkederne.

"Hvis en bank er meget afhængig af lånemarkederne, udsætter den sig selv for en ekstra risiko, fordi den kan risikere, at den ikke kan låne pengene i krisetider, eller at renterne kan være højere, end den havde regnet med," forklarer Ulrik Dall.

Der er ingen tommelfingerregel for, hvor stor renterisiko og indlånsunderskud er i en almindeligt sund bank, for det hænger sammen med, hvor stor banken er. Derfor er det en god idé at sammenligne tallene i flere banker, der har samme størrelse. Er der eksempelvis tale om Danske Bank, er det bedst at sammenligne med Nordea, Swedbank og SEB i stedet for Jyske Bank, Sydbank og SparNord.

Omkostninger og indtægter

Som i andre virksomheder er det også værd at holde øje med, om bankens omkostningsprocent er højere end hos konkurrenterne, og du kan kigge på nogle af de samme nøgletal som i andre virksomheder.

P/E og P/B er relevante mål for, hvordan aktien er prissat, men indtægterne er også ekstremt vigtige. Når du kigger på, hvad banken tjener penge på, skal du dog huske, at rente- og gebyrindtægterne siger mest om det fremtidige indtjeningsniveau. Handelsindtægterne kan nemlig svinge kraftigt fra kvartal til kvartal, og banken selv har meget lidt at sige i forhold til, hvor store handelsindtægter den får ind.

Tags

Anbefalede artikler