Sådan klager du over en p-bøde

Vil du klage over en p-afgift, så gør det skriftligt til den kommune eller det firma, som har pålagt afgiften. Vedlæg dokumentation, hvis du har det. Det koster ikke noget at klage, men ifølge FDM bliver klager nærmest per definition afvist af private selskaber.

  Foto: istockphoto.com  

BANK

De fleste bilister har været i den ærgerlige situation, at der hænger et girokort og blafrer i vinduesviskeren, når man vender tilbage til sin bil efter en tvivlsom parkering.

Skulle du komme i denne prekære situation, så fat mod – måske kan du spare afgiften. Mener du, at p-afgiften er pålagt uberettiget, så send en klage af sted til den kommune eller det firma, der har udstedt den.

Sådan gør du

”Gør det skriftligt, så du kan dokumentere, hvad du har klaget over, og hvornår du har klaget. Så kan du f.eks. dokumentere, at du har klaget inden for betalingsfristen,” siger Dennis Lange, der er juridisk konsulent i FDM.

”Du skal skrive, hvorfor p-afgiften er uberettiget. Har du dokumentation, f.eks. billeder, så vedlæg det,” siger han.

Udstederen af afgiften vil stort set altid selv have sørget for dokumentation for afgiften.

”Den dokumentation har du krav på at få inddraget i sagen – også, når det gælder private p-selskaber,” siger Dennis Lange.

Gratis at klage

Når din klage bliver modtaget, så stilles din p-afgift i bero, indtil du har fået svar, så du skal endelig ikke betale i mellemtiden.

”Det koster ikke noget at klage, men hvor kommunerne ofte vurderer klagesager grundigt og sagligt, så er vores overordnede billede i FDM, at private p-selskaber blot sender en standardafvisning,” siger Dennis Lange.

Hvis din klage afvises

Hvis du modtager en afvisning på klage, så genovervej din argumentation for klagen. Men har du en reel sag, behøver du ikke blankt acceptere en afvisning.

”I sidste ende kan du tage sagen i retten. Det kræver mere af dig ressourcemæssigt, og det kan også koste dig flere penge,” siger Dennis Lange.

”Inden du går i retten, bør du rådgive dig med nogen, der kan vurdere din sag,” siger han.  

”Som udgangspunkt løber der 550 kroner oven i til retsafgifter, hvis du taber en sag mod en kommune, mens der i udgangspunktet pålægges sagsomkostninger på 1500 kr. + moms i sager mod private p-selskaber. Det kan dog godt blive dyrere, det er retten, der afgør fordelingen af sagsomkostninger.”

Tags

Anbefalede artikler