Sådan beskytter du formuen

Når bankerne og skattevæsenet banker på døren for at få penge, er det afgørende at kende sine rettigheder. For hvornår er du og din ægtefælle tvunget til at punge ud - og hvornår kan I med loven i hånden klare frisag og undgå at betale kreditorerne?

BANK

‘Side 1: Sådan beskytter du formuen’


 

MYTE 1 “Ægtefæller hæfter for hinandens gæld”

 

SÅDAN ER REGLERNE: Selv når man er gift og har fælleseje, hæfter man faktisk ikke for hinandens gældsforpligtelser. Heller ikke gæld opstået under ægteskabet. Der er dog enkelte undtagelser, herunder for skattegæld (se myte 2) og indkøb til den daglige husholdning. Det kan for eksempel være køb på kredit hos den lokale købmand. Her hæfter begge ægtefæller for gælden.

 

Men ellers hæfter hver ægtefælle udelukkende med sin egen formue, og ægtefæller har da også kun råderet over den formue, de selv havde med ind i ægteskabet, eller selv har erhvervet under ægteskabet. Desværre ser man mange eksempler på, at en ægtefælle – og næsten altid hustruen – skriver under som medskyldner på partnerens gældsbreve og lignende i den tro, at de alligevel hæfter i forvejen, fordi de har fælleseje. Dette er og bliver en alvorlig og ofte meget dyr misforståelse.

 

GODT TIP: Undgå så vidt muligt at hæfte for din ægtefælles gæld. Især hvis din ægtefælle er selvstændig, skal du være yderst varsom med at skrive under som medskyldner på lån i virksomheden. Det kan i værste fald ruinere dig.

 

KONKLUSION: Falsk

 


 

MYTE 2 “Ægtefæller hæfter for hinandens skattegæld”

 

SÅDAN ER REGLERNE: Når du gifter dig, kommer du til at hæfte for din ægtefælles betaling af restskat. Her er altså en undtagelse fra den almindelige regel om, at ægtefæller ikke hæfter for hinandens gæld. Du kommer dog kun til at hæfte for restskatter, som opstår i vielsesåret eller senere, så du behøver ikke at løbe skrigende bort, hvis du møder en potentiel livsledsagerske med stor skattegæld. Og din hæftelse ophører automatisk ved en ophævelse af samlivet.

 

Du kan ikke gardere dig mod den fælles hæftelse for skat ved at etablere særeje. Din hæftelse gælder dog kun, hvis skattevæsenet ikke har været i stand til at inddrive beløbet hos din ægtefælle. Er ovennævnte betingelser opfyldt, kan Skat også modregne din ægtefælles restskat i din overskydende skat.

 

HUSK AT: Ophører du og din ægtefælle med at være samboende, kan Skat ikke opkræve din ægtefælles skattegæld hos dig. Det samme gælder, hvis I bliver skilt, men fortsætter med at bo sammen.

 

KONKLUSION: Sandt

 


 

MYTE 3 “Gaver til din ægtefælle er kun gyldige, hvis der er oprettet en gaveægtepagt”

 

SÅDAN ER REGLERNE: Har du givet gaver til din ægtefælle, er overdragelsen ikke gyldig, hvis der ikke er oprettet og tinglyst en gaveægtepagt. Er der ikke det, kan dine kreditorer siden gøre krav mod din ægtefælle, hvis du stifter gæld.

 

Det kan eksempelvis være, hvis du har overført et større beløb til din ægtefælle til udbetaling på en bil eller en ejerbolig. Så skal der oprettes ægtepagt for at sikre gyldigheden mod kreditorer. Der er dog undtagelser, her de vigtigste:

 

- Du kan uden ægtepagt give din ægtefælle sædvanlige gaver som fødselsdagsog julegaver, der ikke står i misforhold til jeres økonomi. Det er umuligt at sætte beløb på, da det afhænger af en konkret bedømmelse af din samlede økonomi.

 

- Yderligere kan du uden ægtepagt overføre op til halvdelen af et års overskud til din ægtefælle. Ved overskud forstås dine indtægter med fradrag af årets skat samt forbrug, og overskuddets størrelse skal være angivet i et dokument, der er underskrevet af dig.

 

KONKLUSION: Sandt

 


 

MYTE 4 “Har du givet gaver til din ægtefælle og oprettet en gaveægtepagt, er de uden for kreditorernes rækkevidde.”

 

SÅDAN ER REGLERNE: Selv om du opretter en gaveægtepagt, når du giver en gave til din ægtefælle og på den måde sikrer gyldigheden af overdragelsen (se myte 3), er gaven ikke nødvendigvis beskyttet mod dine kreditorer, hvis du har gæld. Beholder du ikke “utvivlsomt tilstrækkelige midler” til at dække dine gældsforpligtelser, når du giver gaven, kan dine kreditorer siden kræve et beløb hos din ægtefælle svarende til gavens værdi, og der gælder ingen tidsfrister.

 

Går du konkurs, kan gaver givet inden for de sidste to år før konkursen omstødes af konkursboet, medmindre du hverken var eller blev insolvent, da du gav gaven.

 

GODT TIP: Sørg for at give gaver på et tidspunkt, hvor du fortsat er solvent, og gennemtænk i tide ejerforholdene til familiens ejendele.

 

KONKLUSION: Falsk

‘Side 2: Sådan beskytter du formuen’

Tags

Anbefalede artikler