Pas på dyr formuepleje i banken

Det kan koste store summer at få dine opsparede penge passet og plejet i banken. Læs hvor dyrt den slags kan være her:

  Foto: istockphoto.com  

BANK

Rigtig mange har stor opsparing i frie midler uden for pensioner og virksomhed. Mange vælger at sætte banken til at passe investeringen i en formueplejeordning. Det er dog en dyr og dårlig løsning, skriver Finanshuset i Fredensborg i Finansnyt.

Danskerne betaler meget store beløb i omkostninger på deres investeringer. Det skyldes blandt andet, at vi i stigende grad benytter investeringsforeninger, når formuen skal placeres. Dertil kommer at opsparingen er desuden større end nogensinde. Men den væsentligste grund er, at bankerne tjener uhyggeligt meget for en meget lille indsats, når de sælger investeringsprodukter til kunderne, vurderer Finanshuset.

Investeringsforeninger kan være en god måde at investere på. De hjælper dig ved at placere dine penge, typisk i obligationer eller aktier i henhold til et bestemt investeringsmandat. Det er blandt andet en rigtig god måde at sprede dine investeringer for at sænke din risiko.

Men der betales dyrt for besværet et årligt gebyr, typisk omkring 0,5 pct. og op til 2-3 pct. af det investerede beløb. Det lyder måske ikke af meget, men det løber op set over dit liv. Sparer du op som de fleste, så taber du 1 million kroner på din pensionsopsparing, hvis du betaler 1 pct. for meget i omkostninger gennem dit arbejdsliv.

Hovedparten, af de omkostninger du betaler til investeringsforeningerne, ender i bankernes pengetanke - bankerne ejer nemlig investeringsforeningerne. Der findes også uafhængige investeringsforeninger, der ikke betaler provision til bankerne, men de er ofte meget svære at finde på bankernes investeringssider. Da bankerne kontrollerer salgskanalen, styrer de i høj grad, hvilke foreninger, der bliver solgt. Derfor er det er i høj grad deres egne investeringsforeninger med alt for høje omkostninger, der bliver solgt til kunderne.

Investerer du så oven i købet gennem bankernes meget populære Private Banking- eller formueplejeordninger, får du yderligere et lag af omkostninger. Nemlig den omkostninger, banken tager for at udvælge, handle og administrere dine investeringer. Der er med andre ord omkostninger både inde i de enkelte investeringsforeninger og ved selve formueplejeordingen, fremgår det af Finansnyt.

Derfor er der rigtig mange omkostninger på formuepleje i banken:

1.Pleje/forvaltningsomkostninger på depot

2.Kurstab ved handel med værdipapirer/investeringsforeninger på depot

3.Administrationsomkostninger i investeringsforeninger

4.Forvaltningsomkostninger i investeringsforeninger

5.Formidlingsprovision i investeringsforeninger

6.Kurstab ved handel af aktier og obligationer inden i investeringsforening

7.Kurtage ved handel på dit depot

8.Kurstab på valutahandel ved handel med udenlandske værdipapirer/investeringsforeninger

9.Almindelige depotomkostninger

Typisk koster formueforvaltning i en bank mellem 20.000 og 30.000 kr. pr. 1 mio. kr. formue årligt. Du kan spare en stor del af disse omkostninger ved at undgå formuepleje og i stedet vælge flere forskellige indeksinvesteringsforeninger

Tags

Anbefalede artikler