Pas på ny brugtbilsfælde: Forhandlertrick kan blive dyrt for dig

Selv om du køber din bil gennem en forhandler, kan det godt være, du reelt og rent juridisk handler med en privatperson. De såkaldte formidlingshandler, hvor en forhandler på vegne af en privat sørger for videresalg, forringer dine rettigheder. FDM advarer mod handlerne.

  Foto: istockphoto.com  

BANK

Brugtbilsforhandlere finder du langt nede på listen over, hvem danskerne har tillid til. Ja, faktisk skal du helt derned, hvor politikere og, nå ja, journalister også huserer.

Den lidet flatterende placering er muligvis ganske velfortjent.

I hvert fald er man hos FDM blevet opmærksom på, at nogle forhandlere benytter sig af en gråzone for at undgå juridiske forpligtelser over for både sælgere og købere af brugte biler.

Forringet reklamationsret

Engang opfandt de sorte får i flokken  frasen 'købt som beset' for at omgå reglerne for bilkøberes reklamationsret.

Den metode suppleres nu med det, som er blevet døbt 'formidlingshandler'. I en sådan handel agerer forhandleren blot formidler mellem køber og den reelle sælger, som er en privatperson.

Det vil sige, at selv om du lige måtte have købt en bil hos Ole Olesens Autoforhandler, kan du – reelt og rent juridisk – måske i virkeligheden have købt bilen af Gunnar Gunnarsen fra Give.   

Og det gør en kæmpe forskel for dig, om du køber af en privat eller en forhandler. Du er som køber langt bedre stillet i forhold til eventuelle tvister, der måtte opstå i kølvandet på dit bilkøb, hvis du har købt af en forhandler.

FDM er mod formidlingshandler

Bilorganisationen FDM vender tomlen nedad på formidlingshandler og fraråder både købere og sælgere at indgå i dem.  

”Vi ser ofte købere, der overraskes af, at forhandleren, de har købt og betalt bilen af, blot har ageret mellemmand uden juridiske forpligtelser,” siger jurist i FDM, Per Alkestrup.

”Derfor fraråder vi generelt mod den slags handler.”

Sælgers ansvar at informere køber

Som sælger af en bil til en privatperson, er du forpligtet til at oplyse køber om eventuelle fejl og mangler ved bilen – hvis du kender til dem.

Det er dit ansvar, at køber modtager denne information, og det gælder, uanset om du sælger direkte til køber eller lader en forhandler stå for at gennemføre handlen.

Undlader forhandleren bevidst eller ubevidst at videregive informationerne, kan det blive dyrt.

”Sælger du din bil gennem en forhandler, risikerer du at betale for salgsarbejdet, samtidig med at du hæfter over for enten forhandleren eller køberen, hvis der efterfølgende opstår uenigheder. Det er vores oplevelse, at det er noget, som kommer bag på de fleste sælgere,” siger Per Alkestrup.

Hvis du fortsat ønsker at indgå i en formidlinghandel, bør du være opmærksom på nedenstående.

Sådan sikrer du dig som køber

  • Forhandleren burde uopfordret oplyse dig, at bilen sælges for en privat, men forhandleren er ikke forpligtet til det. Ifølge FDM findes der mange eksempler på, at forhandlerne undlader at oplyse køber denne vigtige information. Derfor skal du selv spørge forhandleren, om der er tale om et formidlingssalg.
  • Du skal altid læse slutsedlen grundigt igennem, inden du skriver den under. Det skal nemlig fremgå af slutsedlen ved navns nævnelse, hvem der sælger bilen.
  • Er der ikke angivet et navn på en privatperson, kan du godt antage, at du køber bilen af forhandleren og ikke af en privat, da forhandleren ellers hæfter for evt. fejl og mangler, uanset om denne sælger for en privat eller ej. Men spørg forhandleren for en sikkerheds skyld, for denne er naturligvis forpligtet til at svare sandt, og vær sikker på, at forhandlerens svar fremgår af slutsedlen, da du er bedre stillet, når du har noget på skrift.  Hvis sælgeren giver supplerende mundtlige oplysninger, skal disse også skrives ned i slutsedlen.
  • Informationen om formidlingssalg skal være sandfærdig. FDM oplyser, at biler nogle gange ”sælges for kunde”, uden at det er tilfældet. Forhandlerens interesse i at bruge denne metode er en ansvarsfraskrivelse. Men har du købt en bil, hvor det er løgn, at den blev solgt for en kunde, har du retten på din side. 

Sådan sikrer du dig som sælger

  • Hvis du sælger din bil til en privatperson, er du forpligtet til at oplyse køber om de eventuelle fejl og mangler, du kender til, ved bilen. Hvis du undlader dette, kan du hænge på den og hæfter for udgifter forbundet med at udbedre disse fejl og mangler.
  • Hvis du sælger din bil til en privat via en forhandler, er det stadig dig, der er forpligtet til at sikre, at køber er informeret om eventuelle fejl og mangler. Hvis forhandleren undlader at give informationen videre på dine vegne, går det altså ud over dig.
  • Derfor: Lav en aftale med forhandleren om, at denne skal oplyse fejl og mangler til køber. Kontakt desuden køber for en sikkerheds skyld.

Kilde: FDM

Tags

Anbefalede artikler