P-bøder er en tabersag: Dyrt at vinde klagesag

Det kan blive dyrt at hive et privat parkeringsselskab i retten på grund af en p-bøde. Selv hvis du vinder sagen, kommer du højst sandsynligt til at stå med en økonomisk sorteper. Advokat er derfor begejstret over udsigten til nyt klagenævn.

  Foto: istockphoto.com  

BANK

En p-bøde skærer sådan i øjnene, når du vender tilbage til bilen efter dagens indkøbstur. Især, når den synes at være udskrevet på et urimeligt grundlag.

Men når bøden først hænger og flagrer i vinduesviskeren, kan du vælge mellem to ting, og det er at betale bøden eller at klage over den.

Er du heldig, og du skal være rigtig heldig, så sletter p-selskabet din bøde som følge af din klage, men hvis det ikke gør, har du fortsat to valg: Du kan betale bøden eller klage igen med risiko for at blive hevet i retten.

Tab eller vind med samme utur

Desværre bliver det efter alt at dømme en dårlig forretning for dig, hvis tvisten skal afgøres i en retssag. Hvis du taber, kan det koste i omegnen af 15.000 kr., og hvis du vinder ca. 5000 kr.

Den billigste vej ud er at give køb på din retsfølelse og betale bøden.

”Medmindre du kan overbevise retten om, at sagen er af principiel karakter, vil den blive ført som en såkaldt småsag,” siger advokat Claus Johansen fra Advokaterne Sankt Knuds Torv.

I småsager skal du også i tilfælde af rettens medhold selv afholde udgifter til advokat.

"Betingelserne for at løfte sagen ud af småsagsprocessen er, at den enten angår særligt komplicerede faktiske eller retlige spørgsmål, eller har særlig betydning for en part ud over påstanden," siger Claus Johansen.

”Det kommer nok til at koste i omegnen af 10.000 kr. for en advokat at føre en klagesag over en p-bøde, og det er mere end retten dækker til advokatomkostninger,” siger han.

”Hvis du taber sagen, skal du desuden betale modpartens advokatsalær på ca. 5000 kr.”

Selvrisiko er også dyrere end selve p-bøden

I nogle tilfælde kan du få dit forsikringsselskab til at afholde advokatudgifter, men det kommer stadig til at koste dig mere end de 750 kr., som en privatudstedt p-bøde typisk koster.

”Har du en indboforsikring med retshjælpsdækning, kan forsikringsselskabet i nogle tilfælde dække dine advokatudgifter, men det er langt fra altid tilfældet – og selvrisikoen koster også typisk noget mere end p-bøden,” siger Claus Johansen, der derfor glæder sig over udsigten til et klagenævn for modtagere af p-bøder.

”Rent økonomisk kan det i dag ikke svare sig for dig at køre en sag igennem mod et parkeringsselskab,” siger han,

”Det er derfor en rigtig god idé med et klagenævn, for i dag er systemet ikke indrettet for bilisternes bedste, men for p-selskabernes. Selskaberne giver sig aldrig i klagesager.”

Sådan gør du, hvis du får en p-bøde og vil klage over den:

  1. Spørg dig selv, om du har en sag. P-vagterne dokumenterer deres sag med billeder, og hvis du ikke har overholdt bestemmelserne, gør du klogest i at betale bøden uden indsigelser.
  2. Hvis du har en sag – det kan f.eks. være i tilfælde af rigtig dårlig skiltning – så skal du sende en skriftlig klage til parkeringsselskabet og gemme en kopi af klagen. Du kan sende klagen elektronisk eller som anbefalet post. Der kan ikke lægges rykkergebyr på din bøde, så længe du afventer svar på din klage.
  3. Hvis selskabet afviser din klage, bør du genoverveje, om du har en god sag. Hvis du ikke har og taber retssagen, skal du betale modpartens sagsomkostninger på ca. 5000 kr. – måske mere.
  4. Hvis du fortsat tror på den, så skal du på ny sende en skriftlig klage til parkeringsselskabet. Dermed tvinger du det til at gå videre til retssystemet med sagen.
  5. Bliver du stævnet, så hyr en god advokat og kryds fingre.
  6. Bliver sagen betragtet som værende af principiel art – hvis der f.eks. ikke tidligere er truffet afgørelse i en lignende tvist – kan du godt ende som både principiel og økonomisk vinder, men ellers køres sagen som en småsag, og det bliver dyrere for dig at føre sagen end at betale bøden – uanset udfald.
  7. Se her, hvordan Advokaterne Sankt Knuds Torv vurderer dine chancer i forskellige typer af parkeringsbøde-tvister.
  8. Kryds fingrene igen.

Tags

Anbefalede artikler