Lønekspert: 10 ting du skal tjekke på lønsedlen

Måske har også du oplevet fejl på lønsedlen? Det har hver anden lønmodtager nemlig. Her er guiden til at gennemgå din lønseddel med en tættekam, så du undersøge, om du får det udbetalt, du reelt har krav på.

  Foto: Deloitte  

BANK

Hvor der er mennesker, er der fejl, således også – ja, måske især – på lønområdet, hvor der findes enormt mange regler.

”Det er helt rigtigt, at mange lønsedler er behæftet med fejl, fordi selve udregningerne som oftest er meget komplicerede,” siger Lizette Jørgensen, leder af Deloitte Løn Service.

”Mange lønmodtagere får jo både en grundløn, faste tillæg, enkeltstående tillæg, bonus, feriepenge og forskellige godtgørelser. Det kan meget let resultere i fejl,” siger hun.

Det kan derfor være lidt af en opgave at gå i gang med at tjekke sin lønseddel.

”Ud over de typiske faldgruber som manglende tillæg, forkert overtidsbetaling eller forkert opgørelse af ferie, sker der mange fejl i opgørelsen af personalegoder,” siger Lizette Jørgensen.

Her er Lizette Jørgensens 10 råd til, hvad du skal tjekke på lønsedlen:

  1. Løn - du bør altid tjekke, at din løn fremgår korrekt på lønsedlen. Er du timelønnet, skal du tjekke, at der fremgår det korrekte antal timer.
  1. Tillæg - får du et tillæg, skal det også fremgå af lønsedlen. Det gælder både tillæg for f.eks. weekend- og aftenarbejde eller overarbejde, ligesom det gælder faste funktionstillæg, som lægges oven i lønnen.
  1. Overarbejde - modtager du betaling for overarbejde, skal antallet af overarbejdstimer tydeligt fremgå af lønsedlen.
  1. Personalegoder - mange personalegoder gives af arbejdsgiveren med enten hel eller delvis selvbetaling, f.eks. som en bruttolønsordning. Denne type løntræk og eventuelle beskatninger heraf skal også fremgå af lønsedlen.
  1. Bonus og godtgørelser - modtager du bonus på dit arbejde eller særlige godtgørelser, skal disse naturligvis også fremgå af lønsedlen.
  1. Pension - uanset valg af pensionsordning skal det tydeligt fremgå på din lønseddel, hvor meget pension din arbejdsgiver indbetaler til dit pensionsselskab, samt hvor meget du selv indbetaler. Du bør også af og til tjekke med dit pensionsselskab, at pengene er havnet det rette sted.
  1. Skat - husk at tjekke, om der er betalt A-skat, AM-bidrag og ATP af din løn. Hvis du modtager honorarer, skal du selv huske at sørge for at betale skat. Sker der større ændringer i din personlige økonomi, skal du selv huske at rette din forskudsopgørelse hos SKAT.
  1. Ferie - der er absolut grund til at tjekke lønsedlen en ekstra gang, når feriepengene afregnes. Det er et udbredt problem, at virksomhederne kun udbetaler feriepenge af grundlønnen. Men faktisk har du også ret til feriepenge af eksempelvis tillæg, bonus og andre udbetalinger fra arbejdspladsen.
  1. Barsel, orlov, sygdom og særlige ordninger - har du været på barsel, haft orlov, været langtidssygemeldt, eller har du truffet særlige aftale med din arbejdsgiver omkring din løn, bør du tjekke efter på lønsedlen, at tallene er korrekte.
  1. Forbrug - nogle arbejdspladser lader medarbejderne bruge penge, der trækkes direkte over lønnen, f.eks. gennem indkøbsordninger, rabatter eller særlige arrangementer. Her kan det også betale sig at tjekke, om disse betalinger er registreret korrekt.

Tags

Anbefalede artikler