Genvej til salg af Roskilde Bank-aktier

Ønsker du at sælge dine Roskilde Bank-aktier nu, kan du skyde genvej via Dansk OTC og trække tabet fra i skat allerede i år.

BANK

Går du ned i din bank for at sælge dine konkursaktier i Roskilde Bank, vil du få at vide, at det kan du ikke, da aktien ikke må handles via den officielle Børs OMX Den Nordiske Børs, København.

Du kan dog vælge at sælge til en tredjepart, og her kommer Dansk OTC ind som en villig handelsplads. For Dansk OTC har optaget de nu unoterede aktier i Roskilde Bank på deres handelsliste, hvor der i øjeblikket er købere, der byder 1 kroner per aktie. Hvis du dermed har lyst til en stærkt risikobetonet investering, kan du købe aktier til 15 kroner stykket.

Dansk OTC optog aktien på deres handelsplads den 1. september og oplyser over for Penge & Privatøkonomi, at der endnu ikke har været nogen handler og mener i øvrigt, at det skyldes den store forskel mellem købs- og salgsbuddene.

Nemt at sælge
Aktionærer, der ønsker at sælge sine Roskilde Bank-aktier, kan nu nemt gå ind på Dansk OTC’s hjemmeside, www.danskotc.dk, klikke på OTC Listen og klikke på salgsknappen ud for aktien. Så popper der en formular op, der udfyldes og sendes til Dansk OTC A/S Fondsmæglerselskab.

Derefter bliver man kontaktet af handelspladsen for de nærmere detaljer, idet man selv skal kontakte sit pengeinstitut og bede dem overføre aktierne via Værdipapircentralen til Dansk OTC. Det koster et gebyr til pengeinstituttet på typisk 150 kroner plus kurtage til Dansk OTC. Handelsomkostningerne medregnes ved opgørelsen at tabet

Skattemæssigt en fordel
På trods af omkostningerne kan det være en god idé at få skaffet sig af med aktierne, da tabet skal realiseres og aktierne sælges, før der gives skattefradrag. Dansk OTC oplyser nemlig, at aktierne i Roskilde Bank betragtes som unoterede aktier, hvilket skattemæssigt er en fordel. Det skyldes, at realiseret tab på unoterede aktier kan fradrages med dets skatteværdi i årets indkomst. Med andre ord, så skal tabet ikke modregnes i andre aktiegevinster for at have værdi.

Har du købt 100 aktier i Roskilde Bank til kurs 250 og du sælger dem til 1 krone stykket har du et realiseret tab på 24.900 før omkostninger. Skatteværdiet af dette salg af unoterede aktier er 28 procent af 24.900, hvilket svarer til 6972 kroner før omkostninger.

Tags

Anbefalede artikler