FDM: Bilister kommer selv til at betale for at klage

Et flertal på Christiansborg vil kræve, at private parkeringselskaber opretter et klagenævn, så du kan gøre indsigelser mod en p-bøde, hvis du mener, den er uberettiget. FDM forventer dog, at regningen for nævnet og klagesagerne betales af dig selv og andre bilister gennem øgede afgifter.

  Foto: istockphoto.com  

BANK

I dag må du gå rettens vej, hvis du vil klage over en parkeringsbøde, der er uddelt på et offentligt tilgængeligt privat område.

Men nu er regeringen samt Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti parate med et forslag til en ny lov, der pålægger private p-selskaber at oprette et klagenævn, så du kan få din sag behandlet hurtigere og billigere end gennem rettens vej. Det skriver finans.dk.

FDM er tilfredse trods udsigt til større bøder

Bilorganisationen FDM er tilfredse med forslaget, men forventer dog, at regningen for nævnet og klagesagerne sendes videre til bilisterne gennem højere p-bøder.

”Det kan ikke være anderledes,” siger Dennis Lange, der er juridisk konsulent hos FDM.

”De private parkeringsselskaber pålægger utroligt mange afgifter hvert år, og udgifterne ved sådan et klagenævn vil trods alt være relativt begrænsede,” siger han til finans.dk.

”Så det er vores klare forventning, at den ekstra udgift for bilisterne per afgift bliver relativt begrænset - højst nogle få kroner.”

4000 sager om året

Får du en p-bøde på en kommunal parkeringsplads, kan du få en eventuel klage behandlet i kommunen, men der gælder ikke samme regler på privatejede parkeringspladser. Det kan derfor blive en dyr fornøjelse at klage til en retsinstans, som er dit eneste alternativ, især når afgørelsen ifølge FDM sjældent går bilistens vej.

”De danske bilister har i lang tid oplevet, at det er meget sjældent, at det bærer frugt at klage over en parkeringsafgift fra et privat parkeringsselskab - også selv om afgiften er forkert,” siger Dennis Lange.

Finans.dk skriver, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammen med parkeringsbranchen vurderer, at et privat klagenævn vil skulle behandle op imod 4000 klager årligt.

Prisen vil ifølge styrelsen lande på ca. 3500 kr. pr. klagesag.

Tags

Anbefalede artikler