Amagerbankens ledelse kan stilles til ansvar

Den tidligere bestyrelse og direktion i Amagerbanken kan drages til ansvar for deres handlinger.

BANK

Det fastslår en advokatrapport, som Erhvervs- og vækstministeriet har bestilt.

Dermed kan den tidligere ledelse drages til ansvar for bankens krak i 2001, og der åbnes mulighed for at rejse krav om erstatning for dem, som har mistet penge ved krakket.

“Der peges i rapporten på forhold, hvor den tidligere ledelse findes at have handlet ansvarspådragende, og hvor der kan rejses krav om erstatning og gøres et strafferetligt ansvar gældende,” siger erhvervs- og vækstminister Ole Sohn i en kommentar.

Samtidig peger rapporten på, at den eksterne revision i flere tilfælde kan have handlet i strid med god revisionsskik.

“Endvidere har den eksterne revision ikke i alle tilfælde handlet i overensstemmelse med god revisionsskik. Den nye ledelse med de to bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Finansiel Stabilitet findes ikke at have handlet ansvarspådragende,” siger Ole Sohn.

Tags

Anbefalede artikler