14 faktorer afslører din betalingsevne

BANK

1. GÆLD
Jo mere gæld du har, jo flere udgifter har du til renter og afdrag. Sørg derfor for at samle så meget gæld som muligt til den lavest mulige rente og længst mulige afviklingsperiode. Undgå at have gæld til kreditkortselskaber og finansieringsselskaber, og hav i stedet gæld gennem realkreditselskaber og/eller i penge-instituttet.

11. PENSIONSOPSPARING
Pensionsopsparing kan i visse tilfælde udbetales før tid mod strafafgift på 60 procent. Samtidig signalerer pensionsopsparing økonomisk ansvarlighed.

12. BOLIG
Ejerbolig giver mulighed for formuegevinster, der enten kan belånes eller realiseres. Ved køb af bolig regner man groft med, at boligen ikke må være dyrere end fire gange den årlige husstandsindkomst før skat og pension.

13. ANPARTER/PROJEKTER
Medfører usikkerhed i form af mere eller mindre uforudsigelige økonomiske forpligtelser.

14. RKI
Registrering som dårlig betaler i RKI trækker voldsomt ned. Sørg derfor for at blive slettet hurtigst muligt.

2. CIVILSTATUS
At være gift eller være fast samlevende giver en højere betalingsevne, fordi visse faste udgifter dermed kan deles. Det giver alt andet lige et højere rådighedsbeløb for gifte/samlevende end for singler.

3. ALDER
Betalingsevnen stiger med stigende alder, fordi du ofte får bedre job og mere stabile indkomst- og formueforhold. Dog falder betalingsevnen, når lønindkomst udskiftes med pensionsindkomst.

4. FASTNETTELEFON/MOBILTELEFON
Har du ikke en fastnettelefon, men kun mobiltelefon, signalerer det mindre grad af stabilitet.

5. A-KASSE/FORSIKRINGER
Medlemskab af en arbejdsløshedskasse sikrer en vis bund under indtægten ved arbejdsløshed. Forsikringer ved død og invaliditet gennem pensionsordninger skaber stabilitet og økonomisk forudsigelighed.

6. BOETSAMME ADRESSE
Jo oftere du flytter, jo mindre stabil er din tilværelse – også økonomisk.

7. JOB, STILLING/UDDANNELSE
Fast job/høj stilling/lang uddannelse giver mulighed for høj løn.

8. BØRN
At have børn betyder ansvarlighed og kræver økonomisk forudsigelighed.

9. RÅDIGHEDSBELØB
Forskellen mellem de månedlige udgifter og indtægter. En tommelfingerregel peger på et rådighedsbeløb på mindst 3.500 kroner per måned per voksen person i husstanden og 1.500-2.500 kroner per barn afhængigt af alder. Men familiens individuelle livsstil spiller en meget stor rolle.

10. BIL
Selv om bil betyder en høj udgift, så vil de fleste gøre alt, hvad de kan, for ikke at blive tvunget til at sælge bilen. Derfor signalerer ejerskab af en bil stabilitet.

Tags

Anbefalede artikler