Din lønfest er afblæst

Det er ganske få blandt de danske lønmodtagere, der venter nogen større lønfest i år, viser en ny undersøgelse.

  Foto: istockphoto.com  

ØKONOMI

Flertallet af danskerne er tilbageholdne, når det gælder krav til deres løn. Det er ganske få, der venter store lønhop i år.

Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for revisionsfirmaet Deloitte.

Her siger 64 pct. af danskerne, at de ikke fik en lønstigning i 2015, ligesom 58 pct. heller ikke venter at få det i det kommende år.

Der er tale om en udbredt tilbageholdenhed, vurderer en ekspert.

”Lige nu oplever vi en afventende stemning i hele befolkningen. Man er endnu ikke sikker på, om væksten har bidt sig fast. Derfor er flertallet af danskerne også meget tilbageholdende, når gælder forventningerne til deres løn,” siger partner i Deloitte Peter Mølkjær, der er ekspert i danskernes forbrug og privatøkonomi.

Ifølge Peter Mølkjær kan der være flere forklaringer på danskerne tilbageholdenhed:

”Flygtningekrisen har gjort det helt tydeligt, at Europa er presset, og at ingen lande kan styre uden om problemer. Samtidig halter økonomien i mange lande, hvilket også lægger en tydelig dæmper på forventningerne,” siger han.

På trods af de dæmpede forventninger er der dog stor forskel på de forskellige brancher.

”Medarbejderne i finansverdenen har de laveste forventninger til det kommende år. Omvendt er der fremgang i bygge- og anlægsbranchen.

"Her er klart den største optimisme og dermed også de højeste forventninger om at få flere penge med hjem,” siger Peter Mølkjær.

De moderate lønforventninger afspejles også i den generelle forbrugertillid i samfundet ifølge Peter Mølkjær:

”Den seneste tid har vi set en forbrugertillid, der kun er svagt stigende, primært drevet af lidt lavere skatter, lavere priser på olie samt de lave renter. Alligevel vurderer flertallet af forbrugerne fortsat, at det er et dårligt at tidspunkt at anskaffe sig større forbrugsgoder. Også her er der altså kun tale om moderat optimisme."

Han fortsætter:

”Mænd er lidt mere optimistiske end kvinder. 29 pct. af danske mænd i arbejde forventer at få en højere løn i 2016. Det samme gør 24 pct. af kvinderne."

Fakta:

Ud over en eventuel lønregulering som følge af inflation, fik du da i 2015 en egentlig lønstigning?

 • Nej: 64 pct.
 • Ja, primært på grund af min præstation på jobbet: 17 pct.
 • Ja, primært på grund af, at jeg fik øget ansvar: 5 pct.
 • Ja, primært på grund af, at jeg blev forfremmet på mit job: 3 pct.
 • Ja, primært på grund af, at jeg skiftede job: 5 pct. Ved ikke: 7 pct. 

Ud over en eventuel lønregulering som følge af inflation, tror du, at du får en egentlig lønstigning i 2016?

 • Nej: 58 pct.
 • Ja, da jeg regner med at præstere godt i mit job: 19 pct.
 • Ja, da jeg regner med at påtage mig øget ansvar: 4 pct.
 • Ja, da jeg regner med at blive forfremmet: 2 pct.
 • Ja, da jeg regner med at skifte job: 2 pct.
 • Ved ikke: 15 pct.

Tallene er baseret på i alt 2086 interview med repræsentativt udvalgte danskere i arbejde. Undersøgelsen er gennemført af Epinion for Deloitte.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display