Derfor udløser græsk valg ikke aktiepanik

Danske Invests makrostrateg Jan Holst Hansen ser ikke det forestående græske valg som en større trussel mod de europæiske aktiemarkeder og danske investorer.

ØKONOMI

Når grækerne går til valg den 25. januar, vil hele Europa følge med i spænding. Worst case-scenariet er, at det venstreorienterede parti Syriza får afgørende indflydelse og ikke ønsker at fortsætte den græske spare- og reformkurs, der er en betingelse for fortsat finansiel støtte fra EU og IMF.

Det kan ultimativt føre til et græsk exit fra euroen og et potentielt økonomisk sammenbrud i Grækenland, og den tanke har tidligere sendt kuldegysninger gennem de finansielle markeder med store kursfald til følge.

Danske Invests makrostrateg Jan Holst Hansen er imidlertid ikke så bekymret for det græske valg og konsekvenserne af det, set med nordiske investorøjne.

”Grækenland er i dag en langt mere isoleret case end under gældskrisen i 2010-2011, og selv om et græsk worst case-scenarie kan give større kursudsving på aktiemarkederne i en periode, er det vores holdning, at det fundamentalt set ikke vil være et stort problem, og at de europæiske økonomier vil være i stand til at inddæmme bølgeskvulpende fra Grækenland,” siger Jan Holst Hansen.

 

Europa er bedre rustet i dag

I 2010-2011 spredte gældskrisen sig ikke blot til mindre økonomier som Irland og Portugal, men også til store økonomier som Italien og Spanien, hvor renterne strøg i vejret i takt med de græske renter. De seneste uger er de græske renter endnu engang steget markant som følge af de usikre fremtidsudsigter, men rent faktisk har de italienske renter i samme periode ikke reageret, og det symboliserer ganske godt forskellen fra dengang til i dag.

”Siden dengang er den såkaldte ESM - European Stability Mechanism - blevet oprettet i eurozonen med op til 500 milliarder euro til at understøtte trængte økonomier. Yderligere har Den Europæiske Centralbank lanceret et pengepolitisk program, der populært sagt sikrer uanede beløb til at opkøbe statsobligationer for dermed at holde hånden under kriseramte men solvente lande som Italien og Spanien, så de ikke havner i samme situation som i 2011,” forklarer Jan Holst Hansen.

Derudover er de europæiske banker langt mere modstandsdygtige end dengang. De har større kapital og er mindre sårbare overfor stød.

 Overordnet set er makrostrateg Jan Holst Hansen positiv på Europa set med investorøjne, uanset udfaldet af det græske valg.

”Vi tror stadig, at den europæiske økonomi vil komme op i gear i 2015. Den meget forsigtige eller kortsigtede investor kan eventuelt tage lidt risiko ud af sin portefølje op til valget ved at reducere sin eksponering mod europæiske aktier, ikke mindst sydeuropæiske aktier. Men den langsigtede investor bør som udgangspunkt holde fast i sin portefølje,” siger han.

 

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display